For få akademikere…

For få akademikere...

Av Forskerforum

Publisert 21. desember 2012

Storbritannia er på vei mot et akademisk underskudd og en tidsinnstilt bombe for den sosiale mobiliteten.

Advarselen kommer i en ny rapport fra kommisjonen for høyere utdanning. Den advarer mot at økte studieavgifter og studielånsbegrensninger fra banker, gir færre mulighet til å ta høyere utdanning.

Annonse

Samtidig er utdanning på mastergradsnivå i ferd med å bli den nye normen i arbeidslivet.

Dette kan ifølge rapporten føre til større klasseskiller og for få kandidater til arbeidsmarkedet. Bemanningen ved universitetene kan også bli skadelidende.