Foreslår at undervisning skal telle mer

– Dagens krav til undervisningskompetanse for professorer er for vage, sier professor Anne Borg.

Den som vil søke opprykk til professor, må vise til «kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid». Dette er ett av forslagene til nye krav ved ansettelse til førsteamanuensis – og professorstillinger som en arbeidsgruppe på mandag leverte til kunnskapsminister Henrik Asheim.

Professor Anne Borg ved NTNU ledet arbeidsgruppen.

Med bakgrunn i stortingsmelding nr. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning ønsker regjeringen større vekt på utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring ved ansettelser og opprykk. I dag er kravene vage, og det er ikke stilt tydelige minstekrav til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse i faste kombinerte stillinger. Kravene til professorkompetanse er i stor grad basert på hva en har oppnådd innen forskning, og i liten grad på undervisningskompetanse.

– Må vise utvikling

Professor Anne Borg, som er prorektor ved NTNU, har ledet arbeidsgruppen.

– Det har ikke vært noen forskjell i krav til førsteamanuensis- og professorstilling når det gjelder undervisningskompetanse. I forslaget vårt har vi prøvd å tydeliggjøre minstekravene og hva det betyr å ha en basiskompetanse. Ved opprykk til professor må man kunne vise til en utvikling av undervisning og veiledning over tid, sier Borg til Forskerforum.

Publisering vil telle mest

Professor Gunnar Grepperud ved UiT Norges arktiske universitet har også vært med i arbeidsgruppa. Han tror fortsatt publisering vil være avgjørende ved opprykk til professor.

– Vi har ikke sagt noe her om vekting mellom undervisning og forskning ved opprykk, men i mandatet står det at en forventer litt høyere krav til undervisningskompetanse for professorer enn for førsteamanuensiser. Det vi foreslår er egentlig bare en presisering av minstekravet til pedagogisk kompetanse, så dette er på et vis en konstatering av praksisen som gjelder i dag, sier han.

Forslaget til endring fra arbeidsgruppen skal gi grunnlag for en høringsrunde og forskriftsendring.

Arbeidsgruppen har bestått av Anne Borg ved NTNU, Gunnar Grepperud ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Anne Julie Semb ved Universitetet i Oslo (UiO).