Foreslår egne direktører som ledere for ny justisskole
LUKK
Annonse
Annonse

Foreslår egne direktører som ledere for ny justisskole

Av Lina Christensen

Publisert 22. oktober 2019 kl. 14:31

Forskningen vår kan bli ansett som ufri og som et bestillingsverk, sier forsker.

Politidirektoratet og Kriminalomsorgen foreslår sine egne direktører i rollen som leder og nestleder i styret hvis det blir opprettet en ny justisskole, skriver Khrono.

Tidlig i sommer leverte to arbeidsgrupper nedsatt av Politidirektoratet og Kriminalomsorgen to rapporter. De skulle vurdere om det var hensiktsmessig å slå sammen Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), samt vurdere hvordan forskningen burde organiseres ved en eventuell justishøgskole.

Skal rullere på å være leder og nestleder

Direktoratene sendte rapportene ut på intern høring i sommer. Deler av innholdet får flere til å reagere:

  • Politidirektoratet og Kriminalomsorgen skriver i sitt oversendelsesbrev at de anbefaler at høgskolens styre ledes av direktøren for Politidirektoratet og direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet. De to toppdirektørene, eller andre som utpekes av direktoratene, skal rullere på å være nestleder og leder for høgskolen. Anbefalingen går på tvers av konklusjonen i utredningene.
  • Utredningene konkluderer med at dagens forskningsavdeling ved PHS skal legges ned, og at forskningen i stedet skal integreres i utdanningsavdelingen. Det medfører at «prioritering innen forskningsområdene fastsettes av styret, og det vil være naturlig å opprette et felles FoU-utvalg som prioriterer forskningsprosjekter som skal tildeles midler».

Fristen for den interne høringsrunden går ut 30. oktober, men flere har allerede svart.

— Vi mener det er en dårlig idé med styreleder fra direktoratene fordi det strider med etablert praksis i universitets- og høgskolesektoren. Det kan igjen gjøre at vår forskning ikke får den anerkjennelsen den bør ha. Forskningen vår kan bli ansett som ufri og som et bestillingsverk. Det er problematisk for oss som forskere, men også rekruttering av nye forskere, sier Vanja Lundgren Sørli til Khrono. Hun er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og koordinator for forskergruppene som har uttalt seg.

Bryter med grunnleggende prinsipper om fri forskning

Også Forskerforbundets lokallag ved Politihøgskolen er kritiske til forslaget om at direktoratene skal lede styret ved en ny justishøgskole. I tillegg reagerer lokallaget på uttalelsen om at styret skal avgjøre hvordan forskningsområder skal prioriteres.

I høringsuttalelsen skriver Forskerforbundet at de «stiller seg helt uforstående til dette og konstaterer at utredningen bryter med grunnleggende prinsipper for den frie forskningen og legger opp til en styring av forskningsaktiviteten som avviker fra prinsippene om akademisk frihet».

— Vi vil ikke la oss bli styrt. Forskningen må ha sin autonome frihet. Det kan ikke styres av Politidirektoratet eller Kriminalomsorgsdirektoratet. Selv om noe er oppdragsforskning, må forskningen stå fritt og kan ikke bil styrt av et styre, uttaler Lillis Rabbing, lokallagsleder i Forskerforbundet, til avisen.