Forskerforbundet lokalt går mot sykehusflytting til Gaustad
LUKK
Annonse
Annonse

Forskerforbundet lokalt går mot sykehusflytting til Gaustad

Av Julia Loge

Publisert 11. oktober 2019 kl. 14:12

16 fagforeninger ved Oslo Universitetssykehus vil stoppe prosessen med å flytte fra Ullevål til Gaustad.

Sykehuset på Ullevål skal legges ned og flyttes til nybygg på Gaustad og Aker. Allerede i statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn lån til å starte byggeprosessen.

I statsbudsjettet som ble lagt fram mandag foreslår regjeringen en oppstartsbevilingning på 100 millioner kroner i 2020, i en samlet låneramme på over 29 milliarder.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass finansiering til Nye Oslo universitetssykehus. Dette er et stort løft i utviklingen av spesialisthelsetjenesten – og viktig for innbyggerne både i Oslo, regionen og resten av landet, sa helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus vil nå kunne gå i gang med bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Nå reagerer fagforeningene på sykehuset på at det kun var ledelsen og pressen som ble informert om møtet der Bent Høie presenterte statsbudsjettet.

Det kommer fram i et leserbrev i Dagens Medisin, signert av representanter fra 16 fagforeninger, som til sammen representerer 20.000 ansatte.

I leserbrevet påpeker de flere svakheter, som at tomtene er så små at det ikke er plass til senere utvidelser, at budsjettene forutsetter vanskelige innsparinger og at oppsplittinger kan påvirke pasientene.

«NEI TAKK! Etter at de sentrale svakhetene har blitt avdekket, har ansattes organisasjoner i OUS og Helse Sør-Øst stemt imot å gå videre med dette plangrunnlaget. Vi mener at andre løsningsforslag bør vurderes», skriver Else Lise Skjæret-Larsen, stedfortredende foretakstillitsvalgt for Fagforbundet Sykehus og Helse avd.028, Oslo universitetssykehus (OUS), på vegne av de ansattes organisasjoner.

De konkluderer med at det er altfor risikabelt å gå videre med de nå vedtatte planene, og at andre muligheter bør vurderes i tråd med et styrevedtak fra 2015 om å utrede en delt løsning.