Forskningsrådet endrer praksis etter kritikk for milliard-tildeling
LUKK
Annonse
Annonse

Habilitet:

Forskningsrådet endrer praksis etter kritikk for milliard-tildeling

Av Asle Olav Rønning

Publisert 5. januar 2023 kl. 14:34

Forskningsrådet fikk kritikk for inhabilitet ved tildeling av milliardbeløp til nye forskningssentre. Nå endres praksisen.

Forskerforum skrev i september i fjor at styret i Norges forskningsråd i 2020 bevilget 2,1 milliarder kroner til nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Flere av styremedlemmene som var med på vedtaket, fikk nye sentre til egne institusjoner.

Det gjaldt blant annet Kenneth Ruud, som da var prorektor ved UiT Norges arktiske universitet, og Eli Aamot, leder for SINTEF Industri. Juss-eksperter Forskerforum snakket med, var kritiske og mente at reglene for habilitet i offentlig forvaltning kunne være brutt.

Forskningsrådet har tidligere ikke innrømmet feil i saken, og hevdet at det kan gjøres unntak fra habilitetsregler når flere søknader behandles under ett.

Intern gjennomgang

Nå har Forskningsrådet gjort om sin instruks for hvordan habilitet skal vurderes. I den nye instruksen heter det at styremedlemmer ikke kan være med på tildelinger der de selv er inhabile, «selv om disse behandles som en del av en pakke».

Jesper Werdelin Simonsen er områdedirektør for investering, rådgivning og dialog i Forskningsrådet.

«For å sikre at habilitetsreglene tolkes og brukes riktig når det skal fattes vedtak om tildelinger og avslag i våre styrer, gjorde vi en intern gjennomgang av disse. Forskerforums artikler belyste noen områder hvor det var behov for presiseringer», skriver Simonsen i en e-post til Forskerforum.

Han skriver at Forskningsrådet arbeider kontinuerlig med å legge til rette for at alle styrene som tildeler forskningsmidler, skal ha best mulige forutsetninger for å vurdere sin egen habilitet.

− Har tatt hensyn til kritikken

− Det virker som om de har tatt hensyn til kritikken de har fått. Dette er i tråd med det jeg mente måtte til. Slik som det nå fremstår, virker det greit, sier advokat Marianne Dragsten om den nye instruksen.

Dragsten har tidligere sagt til Forskerforum at hun mente habilitetsreglene ble brutt ved SFI-tildelingen. Juristen, som er partner i advokatfirmaet Vaar, er ekspert på feltet og har skrevet flere bøker om offentlig forvaltning.

Advokat Marianne Dragsten er ekspert på offentlig forvaltning og innkjøp. Hun mener den nye instruksen i Forskningsrådet er i tråd med prinsippene om habilitet. Foto: Advokatfirmaet Vaar

Hun sier at habilitetsreglene alltid gjelder når det er kjent hvem som er søker. Hensikten er å unngå at det skal gjøres skjønnsmessige vedtak av styremedlemmer eller andre som er inhabile.

Forskerforum har tidligere skrevet at i tillegg til Ruud og Aamot ville tre andre medlemmer i Forskningsrådets daværende styre vært inhabile i SFI-tildelingen om det ikke hadde vært gjort unntak fra ordinær habilitetsvurdering.

Dette kommer fram av dokumenter fra Forskningsrådets egen saksbehandling i forkant av tildelingen, som Forskerforum har fått innsyn i.

Bidro til store underskudd

Milliardtildelingen i 2020 er en del av årsaken til Forskningsrådets vanskelige situasjon, som har ført til omfattende kutt i bevilgninger til forskning.

Regjeringen tilførte i saldert statsbudsjett i november i fjor 1,6 milliarder kroner ekstra for å dekke opp underskudd i Forskningsrådets budsjett.

SFI-tildelingen til 2,1 milliarder kroner ble gjort av det forrige styret i Forskningsrådet. Forskningsrådet har nå et midlertidig styret ledet av tidligere SV-leder og statsråd Kristin Halvorsen.

Dette styret ble innsatt av forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i mai i fjor.

Les også: