Et halvt år til for Kristin Halvorsen
LUKK

Forskningsrådet:

Et halvt år til for Kristin Halvorsen

Av Asle Olav Rønning

Publisert 16. desember 2022 kl. 12:45

Kristin Halvorsen fortsetter et halvt år til som leder for styret i Norges forskningsråd.

Det ble bestemt i statsråd fredag. Styret får dessuten stabsdirektør Birger Vikøren i Norges Bank som ny nestleder.

Halvorsen ble innsatt som leder for et midlertidig interimstyre i mai i år, da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ønsket en økonomisk opprydding i Forskningsrådet.

Borten Moe gikk til det høyst uvanlige skritt å både kaste hele det daværende styret i Forskningsrådet, og dessuten erstatte det med et nytt midlertidig styre som var satt sammen etter helt andre prinsipper enn det forrige. Administrerende direktør Mari Sundli Tveit, som bare hadde vært ett år i stillingen, fikk fortsette.

Fakta
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sparket 12. mai i år det sittende styret i Norges forskningsråd og plasserte Kristin Halvorsen som leder for et midlertidig interimstyre.

Bakgrunnen var store underskudd i Forskningsrådets budsjetter. Ryddejobben til det nye styret skulle vare fram til årsskiftet.

Nå har regjeringen bestemt at interimstyret skal bli sittende helt fram til juni 2023.

Med seg i styret får Halvorsen stabsdirektør Birger Vikøren i Norges Bank som ny nestleder.

Øvrige oppnevnte medlemmer er konsernsjef Gunnar Hovland i Tine, forskningsdirektør Linda Nøstbakken i SSB og seniorrådgiver Britt Elin Steinveg ved UiT.

Det nye styret ledet av Kristin Halvorsen skulle i utgangspunktet sitte fram til årsskiftet. Nå har regjeringen vedtatt å forlenge interimstyrets periode fram til 30. juni 2023.

Det nye styret presenterte i juni en rapport fra konsulentbyrået KPMG som viste at det gikk mot store underskudd i Forskningsrådets budsjetter i flere år framover. Samtidig vedtok styret omfattende kutt, blant annet i tildeling av frie forskningsmidler gjennom tilskuddsordningen Fripro i 2023.

Store underskudd og kutt

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ga ikke nye kutt, men inneholdt heller ikke penger til å dekke opp for de betydelige underskuddene i Forskningsrådet kommende budsjetter.

Først i november, i forbindelse med det endelige budsjettet for 2022, kom regjeringen med 1,6 milliarder kroner ekstra for å dekke opp for pengene Forskningsrådet ville manglet i åra framover.

Det er foreløpig ikke presentert noen detaljert oversikt over hvordan Forskningsrådets økonomiske situasjon er nå etter den siste ekstrabevilgningen, men ifølge regjeringen skal det nå ikke være behov for flere innstrammingstiltak i norsk forskningsfinansiering.

Nytt styremedlem fra Norges Bank

Styret er utvidet med et medlem, stabsdirektør Birger Vikøren i Norges Bank. Vikøren, som er samfunnsøkonom av utdanning, er også leder for Rådet, et rådgivende organ for ledelsen i Statistisk Sentralbyrå (SSB). Han har hatt en rekke sentrale stillinger i Norges Bank og har også vært konstituert administrerende direktør i SSB.

Robert Rastad, universitetsdirektør ved UiB, går nå ut av styret. Han var også nestleder i styret, noe som nå blir Vikørens rolle.

Styret i Forskningsrådet skal i tida som kommer blant annet vedta et nytt budsjetteringssystem for Norges forskningsråd. Det skal også gjøres endringer i Forskningsrådets ledelse og organisasjon. Det er også varslet kutt i antall ansatte.

Fortsetter i interimstyret

De andre tre oppnevnte medlemmene i styret, som fortsetter som før, er Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, forskningsdirektør Linda Nøstbakken ved SSB og seniorrådgiver Britt Elin Steinveg ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er det to representanter for de ansatte.

Styreleder Kristin Halvorsen er tidligere leder for SV og har vært både finansminister og kunnskapsminister. Hun leder i dag forskningsinstituttet CICERO.

Les også: