Fortsatt stengte universiteter og høyskoler denne uken
LUKK
Annonse
Annonse

Fortsatt stengte universiteter og høyskoler denne uken

Av Jørgen Svarstad

Publisert 30. januar 2021

Universitetene og høyskolene må fortsette å holde stengt for studenter til og med 10. februar. Alle som kan må ha hjemmekontor.

Oppdatering: Søndag kveld innførte regjeringen strenge korona-tiltak i flere kommuner sørøst i Viken (tidligere Østfold). Blant annet kommer Sarpsborg og Halden inn i det strengeste tiltaksnivået (ring 1). Det innebærer at Høgskolen i Østfold må holde sine lokaler i Sarpsborg og Halden stengt for studenter.

Lørdag holdt regjeringen en pressekonferanse om smitteverntiltakene.

Annonse

25 østlandskommuner er delvis nedstengt etter utbruddet i Nordre Follo. Dette innbebærer blant annet at universiteter og høyskoler må holde stengt for studenter.

Tiltakene i disse kommunene videreføres til og med tirsdag. Deretter blir det noen lettelser. Men det blir fortsatt stengte universiteter og høyskoler. Tiltakene varer frem til 10. februar.

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet:

«For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt. Men nå kan det gjøres unntak for studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for å gjøre forsøk eller ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene sine.»

De mange høyere utdanningsinstitusjonene i Oslo, samt NMBU i Ås og Oslomets lokaler på Kjeller, må altså fortsatt holde stengt for studenter frem til og med 10. februar.

Færre kommuner berørt

Regjeringen opererer med såkalte ring 1 og ring 2-kommuner, som har ulike smitteverntiltak. Men tiltakene for universiteter og høyskoler er de samme. Regjeringen fjerner fra 3. februar åtte kommuner fra ring 1. For disse er det de nasjonale tiltakene som gjelder.

Kommunene i ring 1 og ring 2 blir nå Nordre Follo, Oslo, Ås, Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

For disse kommunene skriver regjeringen at lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler «stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.»

Videre står det:

«Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.»

Påbud om hjemmekontor for alle som kan

I disse kommunene gjelder også påbud om hjemmekontor for alle som kan.

«Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette», heter det i pressemeldingen.