Kritiserer UiT-rektor for innsamlingsaksjon til utvist student
LUKK

Kritiserer UiT-rektor for innsamlingsaksjon til utvist student

Av Julia Loge

Publisert 14. august 2018 kl. 14:44

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er politisk aktivisme å be ansatte støtte innsamlingsaksjon til rettsak mot staten.

En tidligere student ved UiT – Norges arktiske universitet, Cédrique Lovasoa Augustave, ble utvist fra Norge fordi UDI og UNE mente at han ikke oppfylte de økonomiske kravene som settes for selvbetalende studenter. Han fikk fullføre studiene sine, men måtte reise tilbake til hjemlandet Madagaskar i sommer, etter dom i Oslo Byfogdembete.

Nå går saken videre til Oslo Tingrett, der studenten håper å få omgjort utvisningen fra Schengen, men han har ikke midler til å dekke advokatkostnadene selv, og derfor er det satt i gang en kronerulling.

På UiTs nettsider ber rektor Anne Husebekk de ansatte støtte innsamlingsaksjonen til Cédrique Lovasoa Augustave. Foto: Skjermdump

– Det er viktig at Cédrique får en rettferdig behandling og at saken prøves for norsk rett. Jeg har selv bidratt til innsamlingsaksjonen og oppfordrer andre til å gjøre det samme, sier rektor Anne Husebekk i en nyhetssak på UiTs nettsider under tittelen «Ber ansatte om støtte i innsamlingsaksjon».

Fikk kritikk

Da saken gikk for byfogden, betalte UiT utgiftene til advokat. Da fikk universitetet kritikk fra tidligere justisminister Per-Willy Amundsen. Ovenfor Forskerforum antyder han at hun også fikk kritikk fra Kunnskapsdepartementet for dette, og at det er grunnen til at hun nå bruker private midler.

— Jeg er selvfølgelig lojal overfor departementet, men KD var nok ikke begeistret for at vi finansierte advokatutgiftene i forrige runde, sier rektor Husebekk til Khrono.

– Det er mindre kritikkverdig å be om kronerulling, enn som i forrige runde da UiT støttet advokatutgiftene direkte. Men det er fortsatt problematisk at en rektor driver politisk aktivisme. En ting er hva hun mener privat, men her bruker hun UiTs nettsider til å motarbeide UNEs vedtak, sier Amundsen, som nå er stortingsrepresentant fra Troms.

Rolleforståelse

Selv om Amundsen mener at universitetene er for opptatt av rettigheter for sine utenlandske studenter og at Husebekks støtte viser hennes politiske retning, sier han at det er bra at hun vil delta i det offentlige ordskiftet, men at det er feil å bruke universitetets nettsider til dette.

– Ledere for våre utdanningsinstitusjoner bør ha bedre rolleforståelse enn det hun utviser her, fortsetter Amundsen.

Amundsen, som tidligere har støttet Jordan Petersons kritikk av «nymarxistiske professorer», setter Husebekks støtte inn i en større kontekst.

– For ti år siden ville dette vært utenkelig. Dette mener jeg er et problem ved norske utdanningsinstitusjoner, og internasjonalt, de blir politisert og tar standpunkt i pågående samfunnsdebatter.

I en tekstmelding til Forskerforum skriver Anne Husebekk at kritikken er «uforståelig».

– Det kan tenkes at det ligger noen argumenter i basis, men jeg mener at en rektor kan kjempe for rettferdig og verdig behandling av universitetets studenter, fortsetter Husebekk.

Betalte tilbake for tidlig

Augustave hadde lånt penger fra sin tidligere mentor ved Universitetet i Stavanger for å dekke norske myndigheters krav om å ha 111.000 kroner i banken som en garanti for oppholdet i Norge.

Så skaffet han seg to jobber ved siden av studiene og betalte pengene og lånet tilbake til mentoren sin, før visumet var ferdig innvilget. Men myndighetenes krav er at pengene skal stå på konto til visumsøknaden er ferdigbehandlet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE) mente at pengene ikke var reelle, men ble satt inn på konto for å gi inntrykk av at han hadde disse pengene.

Saken skal opp i Oslo tingrett mandag 20. august.

  • Les også: