Langeland saksøker staten. Forskerforbundet gir ham ikke advokathjelp.
LUKK

Langeland saksøker staten. Forskerforbundet gir ham ikke advokathjelp.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 1. august 2018 kl. 10:26

– Burde fått støtte fordi saken er såpass prinsipiell, sier advokaten til den sparkede professoren Nils Rune Langeland.

I desember i fjor avskjediget Universitetet i Stavanger (UiS) den profilerte historieprofessoren Nils Rune Langeland. Dette nekter han å godta, og har derfor stevnet staten for å få avgjørelsen kjent ulovlig. Oslo tingrett har satt av fire dager til saken i desember.

Men Langeland, som er medlem av Forskerforbunet, får ikke støtte av fagforeningen sin til rettsaken, bekrefter Forskerforbundet og hans advokat Kjell Brygfjeld. Langeland ba om økonomisk støtte for å dekke sine advokatutgifter, men fikk nei.

– De har egentlig ikke gitt noen begrunnelse, bare sagt at han ikke får støtte. Vi mener han burde fått støtte fordi saken er såpass prinsipiell, sier Brygfjeld til Forskerforum.

Forskerforbundet vil ikke oppgi begrunnelsen når Forskerforum spør.  Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp sier at de ikke uttaler seg om medlemssaker, og at dette er en sak mellom forbundet og medlemmet.

– Hva gjør saken prinsipiell?

– Det er den første saken etter at den nye loven om statens ansatte trådte i kraft. Det er viktige prinsipielle spørsmål om Akanavtale (avtale for ansatte med rus-eller  spillproblemer, journ. anm). Og det er ting som går på forholdet mellom jobb og privatliv, sier Brygfjeld.

Dem nye loven om statens ansatte trådte i kraft 1. juli i fjor.

Forskerforbundet dekket imidlertid Langelands advokatutgifter mens saken ble behandlet ved universitetet og i Kunnskapsdepartementet. I en annen kjent sak der en professor ble oppsagt – Nedkvitne-saken – dekket fagforeningen advokatregningene til Arnved Nedkvitne i tingretten og lagmannsretten.

Har slitt med alkoholproblem 

Det var i fjor sommer ble det kjent at Langeland hadde sendt grove seksuelle meldinger til kvinnelige studenter på Facebook. Ingen av disse var Langelands studenter. Meldingene var heller ikke hovedgrunnen til at han ble avskjediget.

Langeland har selv fortalt at han over tid har slitt med et alkoholproblem. Ifølge stevningen var den direkte utløsende årsaken til avskjedigelsen at Langeland møtte opp på jobb i sterk bakrus i oktober i fjor. Noen uker tidligere hadde Langeland og UiS inngått en avtale om oppfølging av hans alkoholmisbruk, en såkalt Akanavtale. Fra før av hadde Langeland fått en skriftlig advarsel for flere episoder, blant upassende oppførsel i beruset tilstand under faglige tjenestereiser i utlandet, over en periode på rundt åtte år.  Advokaten skriver at dette er den eneste skriftlige advarselen Langeland fikk.

Les også: – Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem

Ifølge Khrono ble Langeland kalt inn til samtaler hos sine overordnede ved UiS Stavanger minst 13 ganger fra desember 2009 til oktober 2017. Samtlige samtaler og episoder handlet om upassende oppførsel mot kolleger og andre, blant annet på seminar, julebord, tjenestereiser eller i sosiale medier.

Som begrunnelse for avskjedigelsen, har UiS vist til paragraf 26 i statsansatteloven. De mener tre vilkår i paragrafen er oppfylt, nemlig at den ansatte «grovt har krenket sine tjenesteplikter» «på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter» og «ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.».

– Vi mener at avskjeden er usaklig. Vi mener at universitetet og departementet har forstått loven feil på flere punkter, og i tillegg har lagt til grunn feil faktum på en del områder, sier advokat Kjell Brygfjeld.

Mener Facebook-meldinger var uskyldige

Da Langeland var bakfull på jobb, skulle UiS, på grunn av den nylig inngåtte Akanavtalen, reagert på en annen måte enn ved avskjed, skriver advokaten i stevningen . Avtalen hadde heller ikke fått «satt seg» enda.  Dessuten mener han at UiS og Kunnskapsdepartementet tolker loven feil på flere områder, og at lovens vilkår for avskjed ikke er oppfylt. Blant annet mener han at departementet legger terskelen for avskjed, som er den alvorligste reaksjon i et arbeidsforhold, for lavt, og at departementet har forstått skyldkravet i loven feil.

Brygfjeld skriver også at det på flere punkter er vanskelig å se hva som er det reelle grunnlaget for avskjedigelsen, fordi mange forhold er trukket inn.  Det understrekes videre at Langeland ikke har seksuelt trakassert kolleger eller studenter ved UiS. Facebook-meldinger til tre kvinner var «dumheter som er uskyldige i sitt innhold». Flere av forholdene i departementets begrunnelse har dessuten «sitt utspring i helt private forhold i sosiale medier», mener advokaten, som også hevder at flere av forholdene er «betydelig overdrevet»av departementet. Langeland har i VG omtalt seg selv som «Norges første Metoo-offer».

I stevningen står det: «Langeland ble, delvis på grunnlag av en kampanje i mediene basert på feilaktig informasjon, gjort til syndebukk for alvorlige problemstillinger knyttet til seksuell trakassering av ansatte og studenter ved våre høyere læresteder».

Langelands advokat mener videre at offentliggjøringen av Facebook-meldingene var et «regissert angrep». Han skriver at offentliggjøringen «utvilsomt er en regissert kampanje mot Langeland fra noen av hans faglige eller politiske uvenner».

Kunnskapsdepartementet har sendt sitt tilsvar til stevningen til Oslo tingrett, men gir ikke Forskerforum innsyn i dette. De vil heller ikke kommentere saken. Dette fordi de er part i saken.