Nils Rune Langeland har fått sparken
LUKK

Nils Rune Langeland har fått sparken

Av Jørgen Svarstad

Publisert 24. november 2017 kl. 17:31

Historieprofessor ved Universitetet i Stavanger Nils Rune Langeland vil ikke godta avskjedigelsen, men klager til Kunnskapsdepartementet.

«På bakgrunn av flere henvendelser bekrefter Universitetet i Stavanger i Stavanger at styrets ansettelsesutvalg 24. november har truffet vedtak om å avskjedige professor Nils Rune Langeland», skriver Universitetet i Stavanger på sine nettsider. 

Vedtaket var mot én stemme (ansattrepresentanten).

Den såkalte Langelandsaken sprakk i sommer, og ble en stor mediesak. Det kom fram at 53-åringen hadde sendt grove seksuelle meldinger flere unge kvinner. Langeland selv har gjennom sin advokat Kjell M. Brygfjeld avvist at disse meldingene var bakgrunnen for avskjedigelsen, men at han over tid har slitt med et alkoholproblem og at  «det har ført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på,» ifølge en pressemelding.

Men advokat Brygfjeld skriver også at «UiS i sin innstilling til avskjeden også har vevd inn elementer fra sommerens sms-historie».

Sakspapirene i oppsigelsessaken er delvis unntatt offentlighet. Forskerforum har fått innsyn i sladdede versjoner av dokumentene. Der går det frem at Langelands ytringer i sosiale medier, inkludert de seksuelle meldingene som ble kjent i sommer, er en del av sakskomplekset. Det går frem at UiS 30. juni 2017 ga Langeland en advarsel om «krenkende ytringer på sosiale medier og hans uakseptable adferd overfor kollegaer».

UiS skriver i meldingen sin at etter statsansatteloven § 26 kan avskjed gis dersom den statsansatte:

a) har vist grov uforstand i tjenesten

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Ansettelesutvalget mener vilkårene for avskjed av professoren er tilstede ved at b), c) og d) har funnet sted, og har truffet vedtak på bakgrunn av dette. Avskjedsvedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet.

Fordi saken behandles som en pågående personalsak, vil ikke UiS kommentere den, skriver universitetet.

Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld sier til Khrono at Langeland vil påklage saken til Kunnskapsdepartemenetet. Hvis det ikke fører frem, vil han anbefale Langeland å prøve saken for retten.

Les også: