– Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem
LUKK

– Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. november 2017 kl. 12:35

Det er ikke seksuell trakassering som er årsaken til at professor Nils Rune Langeland blir forsøkt oppsagt, sier hans advokat.

Mandag meldte nettavisen Khrono at Universitetet i Stavanger (UiS) vil gi historieprofessor Nils Rune Langeland sparken. Universitetet har gitt ham forhåndsvarsel om avskjed, og saken skal behandles av styrets ansettelsesutvalg på fredag.

Den såkalte Langelandsaken sprakk i Khrono i sommer, og ble en stor mediesak. Det kom fram at 53-åringen hadde sendt grove seksuelle meldinger flere unge kvinner. Langeland beklaget i NRK, og understreket at ingen av meldingene var sendt til egne studenter.

Men nå rykker Langeland selv ut, via sin advokat Kjell M. Brygfjeld, og sier at oppsigelsessaken ikke handler om seksuell trakassering.

«Gjennom oppfølgingen av saken i media mandag 20.11.2017 er saken framstilt som om innstillingen på avskjed av professor Langeland skyldes seksuell trakassering av studenter og kolleger. Ettersom dette ikke er korrekt har professor Langeland bedt meg gjøre kjent hva som er UiS sitt grunnlag for innstillingen», skriver advokaten i en pressemelding.

Les også: Har startet avskjedssak mot Langeland 

I pressemeldingen står det videre:

«Professor Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem. Misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på. Disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver, og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk.»

Han skriver videre at situasjonen toppet seg i forbindelse med professor Langelands deltakelse på arrangement utenlands rundt årsskiftet. «I de påfølgende samtaler mellom UiS og professor Langeland ble det på sensommeren i år blant annet inngått en avtale mellom UiS og Langeland om oppfølging av sitt alkoholmisbruk innenfor rammene av UiS sin Akanordning.»

«Etter noen uker etter at avtalen ble inngått var professor Langeland beruset på jobben etter å ha drukket kvelden i forveien, og det var dette forhold som utløste personalsaken. Professor Langeland har sterkt anmodet UiS om å videreføre oppfølgingen og støtte under Akanavtalen, noe UiS ikke har ønsket å gjøre. Jeg anser dette som et brudd både på avtalen og på UiS sine retningslinjer i rusmiddelproblematikken.»

Advokat Brygfjeld skriver videre at «UiS i sin innstilling til avskjeden også har vevd inn elementer fra sommerens sms-historie, et forhold som professor Langeland har beklaget og tatt det hele og fulle ansvar for».

«Jeg mener at det ikke er grunnlag for å avskjedige professor Langeland. Dette er imidlertid en problemstilling som skal behandles i det forum som vår lovgivning legger opp til, og professor Langeland vil naturligvis nytte sine rettigheter til å få overprøvet et eventuelt avskjedsvedtak», skriver advokaten.

Forskerforum har vært i kontakt med Universitetet i Stavanger. De ønsker ikke å kommentere saken, men viser til en melding de har lagt ut på nettsiden sin, der de bekrefter at det er gitt  forhåndsvarsel om avskjed til professor Nils Rune Langeland. Langeland har ikke besvart Forskerforums henvendelser.

Les også: