Hadde det ikke vært nok med tre retter i stedet for fem?

Av Gunnar Arisholm, Stine Richardsen og Thor Engøy, styremedlemmer i Forskerforbundets lokallag ved Forsvarets forskningsinstitutt

Publisert 2. februar 2018

Er kontingenten til Forskerforbundet høyere enn nødvendig? Medlemmer ved Forsvarets forskningsinstitutt stiller spørsmålet.

Høsten 2017 fikk lokallagene en høring om bruk av kontingentmidler, og noe av bakgrunnen så ut til å være at enkelte lokallag gir en betydelig del av inntektene sine til veldedige formål. I vårt lokallag strever vi også med å bruke opp lokallagskontingenten, så det er lett å forstå at noen velger å gi penger til gode formål. Spørsmålet i høringa var imidlertid ikke om kontingenten til lokallagene var for stor, men hva de skal få lov å bruke den til!

De som vil ha alkohol kan vel kjøpe det selv?

Siden Forskerforbundets formål blant annet er å ivareta medlemmenes økonomiske interesser, bør det bruke penger med nøkternhet og unngå at kontingenten blir høyere enn nødvendig. Et bidrag til dette målet burde være å la lokallagene bestemme sin del av kontingenten, innenfor visse rammer, slik at de får motivasjon til å drive nøkternt og effektivt.

På kurs og møter er det nyttig og inspirerende å snakke med andre tillitsvalgte og utveksle erfaringer. I den sammenhengen er de uformelle samtalene viktige, så vi forstår godt at forbundet ønsker at alle deltakerne overnatter og er med på felles middag. Vi syns imidlertid at serveringa godt kan være enklere uten at det reduserer utbyttet av møtet. Hadde det ikke vært nok med tre retter til middag i stedet for fem? Og de som vil ha alkohol kan vel kjøpe det selv?

Når vår kontingent er høyere enn andres, sliter vi med å rekruttere nye medlemmer.

På møtene har vi også lagt merke til at både vårt og andre lokallag ofte sender flere deltakere. Det kan det i mange tilfeller være god grunn til, men når det ikke er deltakeravgift får lokallagene liten motivasjon til å veie nytten mot kostnaden. Hadde det vært en idé at lokallagene betaler en egenandel for å sende mer enn én deltaker?

En annen grunn til å holde kontingenten nede er rekruttering. På vår arbeidsplass har Forskerforbundet sterk konkurranse fra andre fagorganisasjoner, og når vår kontingent er høyere enn andres, sliter vi med å rekruttere nye medlemmer.