Høyskolens universitetssøknad er forsinket: – Vil ikke sende søknaden før vi er rimelig sikre på å lykkes
LUKK

Høyskolens universitetssøknad er forsinket: – Vil ikke sende søknaden før vi er rimelig sikre på å lykkes

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. oktober 2021 kl. 11:24

Målet var at Høgskolen i Innlandet nå i høst skulle sende en ny søknad om å bli akkreditert som universitet. Nå er det klart at de ikke vil søke før til neste år.

Det skriver Østlendingen.

Høyskolen i Innlandet har lenge jobbet for å få status som universitet. Men i juni i fjor sa Nokuts styre (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) nei. De mente mente høyskolen ikke oppfylte alle de faglige kravene.

Da Peer Jacob Svenkerud tiltrådte  tiltrådte som rektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN) I mai i år, var han helt klar på at han ville prioritere arbeidet med å oppnå universitetsstatus.

– Ny søknad skal sendes i løpet av høsten, slo han fast den gangen.

Men de vil unngå en ny kalddusj fra Nokut. Nå utsetter de å søke til neste år.

– Gjennomstrømningen på doktorgradsstudiene våre er avgjørende for når søknaden kan sendes. Her er det eksakte krav for hvor mange kandidater som må disputere i løpet av en treårsperiode, og vi sender ikke søknaden før kravene er innfridd. Vi venter å nå et tilstrekkelig antall doktorgradskandidater tidlig i 2022, og vi avventer til da med å sende søknaden, sier Svenkerud til Østlendingen.

Her begrunnelsen for at HINN ikke fikk bli universitet.

Nokuts styre oppga juni 2020 tre grunner for at de ga tommelen ned for universitetssøknaden. De skrev at HINN:

  • Ikke har tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. HINN skiller seg ut med relativt få vitenskapelig ansatte per student sammenlignet med både de nye og de eldre universitetene i Norge.
  • Ikke oppfyller kravet om stabil forskerutdanning og har ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves.
  • Ikke oppfyller kravet om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Selv om høyskolen viser en positiv utvikling når det gjelder satsning på forskning og kvalitet i forskerutdanning, er det for tidlig å si om denne utviklingen vil holde seg stabil over tid. Den manglende stabiliteten i doktorgradsprogrammene, sårbarheten i flere av fagmiljøene og manglende stabilitet i resultater på forskning over tid gjør at komiteen opprettholder konklusjonen fra sin opprinnelige innstilling.

Les også: