Hun kan bli ny leder for universiteter og høyskoler

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. mai 2017

NMBU-rektor Mari Sundli Tveit er innstilt som ny leder av Universitets- og høgskolerådet.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det øverste samarbeidsorganet for høyere utdanningsinstitusjoner. Det er en slags interesseorganisasjon for universiteter og høyskoler.  I dag er det  Vidar L. Haanes, rektor ved Menighetsfakultetet, som er leder. Han overtok etter UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Bare to av syv UHR-ledere har vært kvinner siden rådet ble stiftet i 2000 (UiT-rektor Tove Bull i 2000-2001 og Kirsti Koch Christensen ved UiB i 2001-2005). Men nå har valgkomiteen innstilt rektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som ny styreleder. BI-rektor Inge Jan Henjesand er innstilt som nestleder.

Agronomen og professoren Mari Sundli Tveit ble i 2013 Norges yngste universitetsrektor, da hun i 2013 ble valgt til rektor ved NMBU.  Hun har doktorgrad i landskapsarkitektur, men er også cand.agric. (naturforvalter) og har studert ved universitetene i Tromsø, Bergen og ved tidligere Norges Landbrukshøgskole.

Kritiserte kjønnsfordelingen

Khrono skriver at behandlingen av innstilling til det sittende styret, høsten 2015, gikk rektor og leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen, Curt Rice, ut og kritiserte valgkomiteenes innstilling. Han ba representantskapet om å se bort fra innstillingen og sørge for at det ble innstilt en kvinnelig leder.

Sittende leder Vidar Haanes ble likevel valgt, men Liv Reidun Grimstvedt ble valgt inn som nestleder etter benkeforslag , istedenfor Ole Gunnar Søgnen som var innstilt.
Nå sier Curt Rice til Khrono:

— Det er leit at vi i 2017 skal måtte være opptatt av kjønnet til den som er nominert. Mari Sundli Tveit er en fantastisk kandidat og kanskje en av Norges mest innovative rektorer, og så blir spørsmålet om hun blir leder fordi man må ha en kvinne, sier Curt Rice.

Dette er de foreslått kandidatene til styret:

  • Mari Sundli Tveit, NMBU (leder) – Frank Reichert, UiA (vara)
  • Inge Jan Henjesand, BI (nestleder), Øystein Thøgersen NHH (vara)
  • Gunn Elin Bjørneboe, UiO, Ole Ringdal UiS (vara)
  • Bjarne Foss, prorektor NTNU,  Anne Husebekk UiT (vara)
  • Dag Rune Olsen, UiB, Svein Stølen UiO (vara)
  • Rektor Bjørn Olsen, Nord Universitet,  Marit Boyesen, UiS (vara)
  • Ingunn Moser, VID,  Peter Tornquist, Norges musikkhøgskole (vara)
  • Kathrine Skretting, Høgskolen i Innlandet,  Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet (vara)
  • Nina Skarpenes, Politihøgskolen, Louise Dedichen, Forsvarets høgskole (vara)