I dag avgjøres Eikrem-saken: – Jeg har selvsagt ikke brutt mine tjenesteplikter
LUKK
Annonse
Annonse

I dag avgjøres Eikrem-saken: – Jeg har selvsagt ikke brutt mine tjenesteplikter

Av Julia Loge

Publisert 1. desember 2021

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem har klaget på vedtaket om avskjed.

– Jeg kommer til å møte i styret og bruke de 20 minuttene jeg har til å legge fram min sak. Mitt standpunkt er det samme som jeg har sagt i to år, jeg har selvsagt ikke brutt mine tjenesteplikter, sier Øyvind Eikrem til Forskerforum.

Onsdag skal styret ved NTNU behandle førsteamanuensis Øyvind Eikrems klage på at han har fått avskjed. Saken rundt Eikrem har pågått i over tre år, helt siden et intervju med nettstedet Resett i september 2018. I fjor koblet nettavisen Filter Nyheter Eikrem til en Facebook-konto som hadde publisert hatefulle og rasistiske ytringer under pseudonym.

Annonse

Facebook-kontoen er en viktig grunn til avskjedigelsen, men personlige forhold tillegges også vekt. Det kommer fram i sakspapirene, som Universitetsavisa har offentliggjort. NTNU skal ha fått bekymringsmeldinger fra studenter som er redde for å bli møtt med fordommer på grunn av hudfarge. Eikrem omtales også som konfronterende og konfliktskapende i arbeidsmiljøet.

Vil bli værende ved NTNU

– Har du lyst til å fortsette å jobbe ved NTNU etter dette?

– Ja, selvsagt. Jeg er fast ansatt på NTNU og kommer til å insistere på min rett til å stå i stillingen.

Eikrem forteller at han håper på en annen løsning enn avskjedigelse, og at han har foreslått å bytte institutt.

– Hvis det er vilje, så finner man jo en løsning, sier Eikrem på telefon til Forskerforum.

NTNU: «Avskjed bør gis»

Statsansattelovens paragraf om avskjed lister opp fire grunner til at en statsansatt kan avskjediges:
a) har vist grov uforstand i tjenesten
b) grovt har krenket sine tjenesteplikter
c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller
d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Ifølge sakspapirene til ansettelsesutvalget, som Universitetsavisa har offentliggjort, foreslo NTNU først at alle punktene kunne brukes, men vedtaket begrenset seg til punkt b og d. I forslaget ble punkt b begrunnet med at det var et grovt brudd på lojalitetsplikten at Eikrem skal ha beskyldt andre ansatte ved instituttet for å manipulere studentene og for å ha stjålet datamaskinen hans.

De mente også at det er grunn til avskjed etter punkt d fordi de mener en førsteamanuensis har ansvar for å ikke bidra til hatefulle, krenkende, diskriminerende eller rasistiske ytringer, og viser til de særlige reglene som gjelder for barnevern- og sosionomutdannelsene.

Advokat: Ugyldig vedtak

Øyvind Eikrem får bistand fra advokat Christoffer Hjelde i Forskerforbundet. De har klaget på flere punkter, både saksbehandlingsfeil, inhabilitet og manglende beviser.

«Ytringene på Facebook er ikke fremsatt av Eikrem. Avskjed kan ikke ilegges som en reaksjon på at han skulle tatt avstand fra ytringene tidligere. Orienteringen om en mistanke mot to kollegaer i en formell klage på advarsel utgjør intet brudd på lojalitetsplikten. Korrespondansen til studentene er en isolert enkelthendelse og ikke av en slik alvorlighetsgrad at den kan sanksjoneres med avskjed», står det i brevet fra advokat Christoffer Hjelde.

  • Les også: