Eikrem har fått avskjed: – Jeg vil selvsagt ta det til domstolene
LUKK
Annonse
Annonse

Eikrem har fått avskjed: – Jeg vil selvsagt ta det til domstolene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. juni 2021

En bekjent av Øyvind Eikrem har fortalt at det var han som sto bak de fremmedfiendtlige utsagnene på Facebook. Det tok ikke ansettelsesutvalget hensyn til, men ga Eikrem sparken.

Tirsdag fikk Øyvind Eikrem varsel om at han er avskjediget fra sin stilling som førsteamanuensis i psykologi ved NTNU.

– Det er dessverre som forventet. Det er ikke gyldig, og vedtaket vil bli påklaget, sier Eikrem til Forskerforum. 

Annonse

I første omgang er det ansettelsesutvalget som får klagesaken på nytt.  

– Hvor langt er du villig til å ta saken? 

– Jeg håper den vil bli stoppet av NTNUs styre. Men hvis ikke er det domstolene som skal bestemme i denne saken, sier han. 

– Jeg vil selvsagt ta det til domstolene, understreker han. 

Vedtaket som ansettelsesutvalget ved SU-fakultet gjorde på mandag, var enstemmig. 

– «Overveiende sannsynlig» at Eikrem har disponert kontoen

Begrunnelsen er blant annet en mye omtalt anonym facebookprofil som har spredt innvandringsfiendtlig innhold. Det var Filter Nyheter som først omtalte dette, og knyttet profilen til Eikrem.

Ansettelsesutvalget mener det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem har disponert denne kontoen.

Fakta
Lovhjemmel:

Etter statsansatteloven § 26 (b og d) kan en statsansatt kan avskjediges når vedkommende

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap mener disse to vilkårene er oppfylt.

Eikrem har selv hele tiden nektet for at det er han som står bak de omtalte ytringene, men har ikke villet kommentere om han har hatt tilgangen til kontoen.

I vedtaket, som Forskerforum har fått tilgang til, fremgår det at Eikrem i svaret til forhåndsvarselet om avskjedigelse, har lagt frem en erklæring fra 24. februar fra en bekjent.

Ansettelsesuvalget skriver:

«Vedkommende opplyser at han har vært hyppig på besøk hjemme hos Eikrem og at han ofte har brukt den fritt tilgjengelige IPad/Computer som sto på stuebordet til Eikrem. Vedkommende skriver at «Det jeg ser i Filter Nyheter som tillegges Eikrem, er min aktivitet».»

Khrono snakket også med en bekjent av Eikrem i juli i fjor som tok ansvaret for aktiviteten på profilen.

Men ansettelsesutvalget skriver at de mener det ikke er nødvendig å vurdere troverdigheten til denne erklæringen.

«Ansettelsesutvalget legger til grunn at det uansett ikke er avgjørende at en av Eikrems bekjente opplyser å ha brukt Eikrems PC hjemme hos ham, og at det er ham som står bak ytringene. Eikrem forholdt seg passiv til situasjonen, og gjorde ingen ting for å hindre spredningen av fremmedfiendtlige og hatefulle ytringer på Facebook-profilen. Eikrem tok ikke avstand fra noen av de fremmedfiendtlige ytringene før etter at rapporten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik Trondheim AS forelå», heter det i begrunnelsen.

 Eikrem: –  Jeg har ikke skrevet de utsagnene

Og videre:

«Ansettelsesutvalget legger etter dette til grunn at Eikrem har opptrådt utilbørlig, og at atferden bryter ned den tilliten som er nødvendig for stillingen som førsteamanuensis i psykologi ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU(…..).»

De mener at dette gjør at vilkåret for avskjedigelse i §26 d) i statsansatteloven er oppfylt. (se faktaboks).

–  Hva sier du til at de mener det er overveiende sannsynlig at du har disponert facebook-kontoen? 

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer ut over at de framlagte bevisene i saken ikke tilsier den konklusjonen. Det er allerede sagt mye om det der. Jeg har ikke skrevet de utsagnene. Her er det mye uklarhet. Tidspunkt, innhold, antall, kontekst, hvilke personer også videre. NTNU har på sin side brukt millioner av kroner på å undersøke dette, og sier i sin rapport og i vedtaket at de ikke vet hvem som har skrevet det. Så det er vel bare å legge til grunn i retten?

I granskingsrapporten han viser til, skriver konsulentselskapet SVWT de ikke har grunnlag for å konkludere med hvem som har opprettet facebook-kontoen. «Det er imidlertid etter vår vurdering bevismessig grunnlag for å konkludere med at Eikrem har disponert/hatt tilgang til den aktuelle facebook-kontoen», skriver de i rapporten.

– Men hvorfor kan du ikke bare bekrefte eller avkrefte om du har hatt tilgang til kontoen? 

– Jeg har ikke skrevet de utsagnene. Det er mitt siste ord om det der. 

– Beskyldninger mot kolleger

I tillegg til at ansettelsesutvalget mener at facebook-aktiviteten i seg selv er god nok grunn avskjedigelse, mener de to av de andre kriteriene i loven er oppfylt.

De mener Eikrem kan avskjediges på grunn av grovt pliktbrudd. Ifølge vedtaket handler dette om beskyldninger Eikrem direkte og indirekte skal ha rettet mot flere av sine kolleger. Ansettelsesutvalget mener dette er i strid med «de krav som må stilles til ansatte på en arbeidsplass», og desssuten i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot utilbørlig opptreden.

Eikrem skal også ha kommet med beskyldninger mot to stipendiater om at de har stjålet PC-en hans mens han var sykemeldt. Dette er grovt pliktbrudd, skriver utvalget.

Og dessuten:

«Beskyldninger om at ansatte ved instituttet manipulerer studentene mot han er uakseptable, uriktige og i strid med Eikrems lojalitetsplikt. Etter Ansettelsesutvalgets vurdering er dette et grovt pliktbrudd.»

De siste punktene er ifølge EIkrem basert på to eposter. Han mener vedtaket er er ugyldig.

– Vedtaket som baserer seg på de to e-postene er opplagt feil. Det kan lett stadfestes ved å lese epostkorrespondansen som hører til. I tillegg er jussen feil. De påstår at jeg har ansvar for ting det ikke finnes noe rettsgrunnlag for, sier han.  

Akkurat nå får Eikrem bistand av en advokat i Forskerforbundet, men det er ikke gitt at han kommer til å få advokathjelp til en eventuell rettsak. I en annen profilert sak, der professor og Forskerforbundet-medlem Nils Rune Langeland gikk til sak etter å ha mistet jobben, valgte forbundet å ikke gi slik støtte.