Derfor mener granskerne at Øyvind Eikrem er ansvarlig for den anonyme Facebook-kontoen
LUKK
Annonse
Annonse

Derfor mener granskerne at Øyvind Eikrem er ansvarlig for den anonyme Facebook-kontoen

Av Jørgen Svarstad og Julia Loge

Publisert 28. april 2021 kl. 12:45

Granskere konkluderer med at førsteamanuensis Øyvind Eikrem har hatt tilgang til den hemmelige Facebook-kontoen som hisset opp rasistiske nettdebatter. Men de utelukker ikke at flere personer kan være involvert.

Det var Filter Nyheter som i februar i fjor som skrev at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU brukte en anonym Facebook-konto til å dele og videreformidle innvandringsfientlig innhold.

Eikrem har hele tiden nektet for at han sto bak den aktuelle kontoen.

Men ifølge en ekstern gjennomgang gjennomført av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVWT) for NTNU, er dette feil. Han har hatt tilgang til kontoen og må holdes ansvarlig for innholdet, mener de. De hevder også at Eikrems handlinger rammes av straffelovens forbud mot hatefulle ytringer.

Det kunngjorde NTNU i en pressemelding forrige uke.

NTNU har nå gitt Forskerforum og flere andre medier innsyn i en delvis sladdet versjon av rapporten.

– Krenkende mot minoritetsgrupper

Bakgrunnen for saken er at nettavisen Filter Nyheter i februar i fjor fortalte at Øyvind Eikrem brukte en anonym Facebook-konto for å «delta i debatter med det som kan oppfattes som krenkende innhold mot bl.a. minoritetsgrupper», som det står i rapporten fra SVWT.

Facebook-profilen har blant annet foreslått at en asylsøsker kan «jobbe i bomullsåkeren» under «en slavedriver», likt rasistiske kommentarer som «sorte svin» og delt innhold fra nettstedet til den nynazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen».

Profilen byttet flere ganger navn og profilbilder, fra «Einar Tambarskjelve» til «Einar Tamburi» og så «Dwayne Elizondo Camacho», ifølge Filter Nyheter.

I undersøkelsen gjennomførte SVWT seks samtaler med til sammen fem nåværende eller tidligere ansatte ved Institutt for sosialt arbeid, inkludert Eikrem selv.

Tre av dem hevdet Eikrem står bak den aktuelle profilen.

Forskerforum har vært i kontakt med Øyvind Eikrem, men han ønsker ikke å kommentere rapporten på det nåværende tidspunkt.

– Venneforespørsel fra kjent norsk person

En kvinne sa til SVWT at Øyvind Eikrem i september 2018 fortalte henne at han kom til å legge ned sin personlige Facebook-side som følge av saken som da verserte i media. Han hadde da kommet med kontroversielle uttalelser til nettstedet Resett om asylsøkere.

Han skal samtidig ha sagt til henne at «hun ikke måtte bli forbauset om hun fikk venneforespørsel på Facebook av en kjent norsk person som hun ikke vil tro hun kunne bli venn med på Facebook».

Like etter ville «Einar Leirfall eller Leirseth» (hun husket ikke navnet eksakt) legge henne til som venn. Etter hvert endret denne profilen navn til «Einar Tambarskjelve», som er navnet til en norsk stormann fra vikingtiden, fortalte kvinnen til granskerne.

Hun trodde Einar Tambarskjelve var en tidligere kongelig person. Til granskerne fortalte hun at da hun møtte Øyvind Eikrem i korridoren høsten 2018, sa hun «Der kommer kongen». Da skal Eikrem ha ledd og svart: «Ja, jeg er konge på Facebook også». Dette tok hun som bevis på at Eikrem sto bak denne profilen.

I sin samtale med SVWT sa Eikrem at det ikke er sant at han skal ha sagt at hun kom til å få en slik venneforespørsel eller hatt en slik samtale med henne i korridoren.

– Så at Eikrem var logget på med profilen

En annen kollega sa til granskerne at hun under et instituttmøte var vitne til Øyvind Eikrem (ØE) var logget på Facebook med den aktuelle profilen.

«På et instituttmøte i september 2019 ble hun sittende bak ØE. ØE hadde en PC foran seg og hun så da at ØE var logget på Facebook med brukerprofilen «Einar Tambarskjelve» gjennom hele instituttmøtet», står det i rapporten.

Hun sa videre at hun ikke kunne se om han la ut noe på profilen. Men hun var helt sikker på at han var innlogget med denne profilen, og ikke bare at han var inne og kikket.

Etter dette begynte hun å følge med på denne profilen, og hun reagerte på mye av innholdet, som hun mener «går langt utover ytringsfrihetens grenser for hva han kan legge ut».

Hun opplyste videre at hun har snakket med flere kolleger om dette, og er kjent med at flere kollegaer har observert at Eikrem har vært inne på denne profilen.

Til granskerne opplyste hun også at hun og andre kollegaer hadde tatt 200-300 skjermbilder av innlegg og kommentarer fra profilen.

Tok bilder av Eikrem

En tredje kollega begynte å følge med på Tambarskjelve-profilen etter at personen som oppdaget profilen under et instituttmøte, gjorde henne oppmerksom på den. De to tok et betydelig antall skjermbilder som de overleverte advokatfirmaet.

Hun skal også ha tatt to bilder Øyvind Eikrem bakfra, mens han var innlogget på profilen Einar Tamburi under et instituttmøte i november 2020. I rapporten står det: «Det ene viser ØE og hans PC, det andre viser ØE sin arm og innholdet på PC-skjermen. Det vises av bildene at det er Einar Tamburi-profilen ØE er logget inn på. Dette kan man se i fra profilbildet og man kan også se teksten «Einar Tamburi», selv om dette er svakt».

Kvinnen har gitt bildene til advokatfirmaet.

Instituttleder: – Sa at noen hadde brukt Facebook-kontoen

Advokatfirmaet har også snakket med instituttleder Riina Kiik ved Institutt for sosialt arbeid. Hun opplyste at hun hadde en telefonsamtale med Eikrem 25. februar 2020.

«I denne telefonsamtalen opplyste ØE at det ikke var han som sto bak innleggene på Facebook, men at det var noen som hadde benyttet Facebook-kontoen hans», står det i rapporten.

Han skal også ha uttrykt å ha en forklaring på hva som hadde skjedd.

Til SVWT sa imidlertid Eikrem at han ikke har sagt dette i telefonsamtalen.

Slik svarte Eikrem: – Har en konto som heter Øyvind Eikrem

SVWT skriver at de de «over svært lang tid» har forsøkt å få til en samtale med Eikrem. De skal ha sendt mer enn ti e-poster til hans advokat, som enten ikke ble besvart eller der møteforespørslene ble avslått.

Men de gjennomførte et møte med han og en representant fra Forskerforbundet 6. januar i år, og et nytt 18. februar.

I samtalene sa Eikrem at det er uklart hvilke Facebook-kontoer det er snakk om i artikkelen til Filter Nyheter «idet denne ikke er tilstrekkelig identifisert».

«Grunnlaget for artikkelen synes utelukkende å være skjermbilder som kan være av hva som helst», sa han.

Videre opplyste han at han selv har gjort undersøkelser og funnet mange kontoer med de tre navnene.

«På direkte forespørsel om han på noe tidspunkt har disponert en Facebook-konto med brukernavnene «Einar Tambarskjelve», «Einar Tamburi» eller «Dwayne Elizondo Camacho» opplyser han at han har en konto som heter Øyvind Eikrem. Han har ikke ytterligere kommmentarer utover dette, og ønsker ikke å opplyse om han har, eller har hatt, tilgang til andre kontoer».

Han hevdet videre at det ikke er relevant om han har hatt tilgang til andre kontoer. Det vesentlige er om han har kommet med noen av utsagnene eller postene som ble referert i Filter Nyheter, mente han.

«ØE opplyser at det Filter Nyheter skriver i den aktuelle artikkelen ikke er korrekt, dette er også slått fast ved at de er felt av PFU den 28.10.20»

Pressens faglige utvalg felte Filter Nyheter for at de hadde vært for konstaterende i formuleringene, at de ikke tok nok forbehold da de skrev av Eikrem sto bak kontoen.

– Har ikke lagt ut noe av det som omtales

Eikrem ble i møtet konfrontert utsagn den anonymiserte Facebook-profilen ifølge Filter Nyheter skal ha kommet med.

«ØE opplyser at han ikke er kjent med noen av de overnevnte aktiviteter på den anonymiserte Facebook-profilen. Han har ikke lagt ut noe av det som omtales. Alle påstander fra Filter Nyheter er svært uklare, herunder den nærmere kontekst, tidspunkt, omstendigheter mv uklart».

På spørsmål om han kjenner til de ulike profilbildene som kontoen har benyttet seg av, opplyste han at ikke har noen kommentar «ettersom han antar at disse er offentlige tilgjengelige bilder som arbeidsgiveren ikke har noe med om han har kjennskap til».

I samtalen viste også Eikrem til et anonymt intervju i avisen Khrono med en person som hevdet det var han som sto bak ytringer omtalt av Filter Nyheter. Han hevdet videre at vedkommende har gitt en skriftlig erklæring på dette, som Eikrems advokat har, men at han ikke ville gi dette til SVWT i frykt for at vedkommende skulle bli hengt ut offentlig.

SVWT skriver at de siden august 2020 har anmodet Eikrem om å oppgi hvem dette er og å gi fra seg den dokumentasjonen han har, men ikke fått dette.  

– Saken er umulig å forholde seg til

«Eikrem poengterte også at bakgrunnen for denne saken er en arbeidskonflikt som har pågått over flere år. Det er en konflikt som NTNU ikke har gjort noe for å forsøke å løse», står det også i rapporten.

Han sa også at han synes saken er «umulig å forholde seg til». «Det er ikke noe konkret å forholde seg til, blant annet er det ikke konkretisert hvilken Facebook-konto det er snakk om».

Granskerne la vekt på kollegers forklaring

SVWT skriver at det etter deres vurdering er «bevismessig grunnlag for å konkludere med at Eikrem har disponert/hatt tilgang til den aktuelle Facebook-kontoen.»

De baserer dette på «det samlede bevisbildet i saken».

De har lagt vekt på forklaringene til de to kollegene som skal ha observert at Eikrem satt innlogget på profilen, samt bildene som skal vise dette. Den tredje kollegaens forklaring understøtter også at Eikrem har disponert kontoen, skriver de.

«I vurderingen er det videre vektlagt at Eikrem ikke på noe tidspunkt har benektet at han har disponert eller hatt tilgang til den aktuelle Facebook-profilen», står det videre.

De bemerker også at Eikrem ikke har vært villig til å kommentere om det er han som er avbildet på det to bildene. Han har hevdet at de er ulovlig ervervet og overlevert, og dermed utilbørlig som bevis.

Eikrem meldte PC-ene sine stjålet

SVWT har også gjennomgått Eikrems eposter. Han ble også bedt om å levere fra seg sine to jobb-PC-er for eventuelle underøskelser. Ifølge konsulenter som bisto NTNU, kunne maskinene inneholde informasjon om den aktuelle Facebook-kontoen. Men etter dette meldte han PC-ene stjålet, så det ikke var mulig.

SVWT har vektlagt en epost-korrespondanse han hadde med nettsedet Resett dagen før artikkelen i Filter Nyheter ble publisert. Mesteparten av innholdet i denne korrespondansen er sladdet i versjonen av rapporten Forskerforum har fått.

Men ifølge SVWT er denne med på å «underbygge at profilen ble opprinngelig opprettet for Eikrem, og at Eikrem i det minste har hatt tilgang til, eventuelt vært en av flere, som har disponert den aktuelle kontoen.»

– Kan ikke utelukke flere personer

I sin vurdering skriver SVWT at de ikke har grunnlag for å konkludere med hvem som har opprettet Facebook-kontoen. «Det er imidlertid etter vår vurdering bevismessig grunnlag for å konkludere med at Eikrem har disponert/hatt tilgang til den aktuelle Facebook-kontoen», skriver de.

Men også:

«Vi kan imidlertid ikke utelukke at brukernavn og passord til den aktuelle kontoen er delt mellom flere personer, hvoretter det ikke kan utelukkes at det kan være flere personer som har disponert den aktuelle Facebook-kontoen. Følgelig kan vi heller ikke konkludere på spørsmålet om hvem som har publisert de av Filter Nyheter omtalte ytringer».

– Én ytring og en «like» i strid med straffeloven

Advokatfirmaet mener én ytring og ett liker-klikk er hatefulle ytringer i strid med straffeloven.

Det er reaksjonen på en artikkel fra en innvandringsfiendtlig nettside med tittelen: «Asylsökaren Abdullah: «Jag har kommit for å stanna för evigt – inte jobba».

Artikkelen ble delt og i kommentarfeltet skrev pseudonymet Dwayne Elizondo Camacho:

«Han der kunne jobbe i bomullsåkeren. Og med en god slavedriver, så kunne kanskje litt bli gjort på tross av den elendige innstillinga.»

Under pseudonym ble det også, i en annen sammenheng, trykket liker på en kommentar hvor det sto: «sorte svin!»

Selv om SVWT mener at de andre ytringene som har vært omtalt i media ikke er straffbare, mener de likevel at de kan tillegges vekt ved vurdering av pliktbruddets alvorlighetsgrad.

  • Les også: