Øyvind Eikrem får sluttpakke og årslønn på nesten én million
LUKK

Øyvind Eikrem får sluttpakke og årslønn på nesten én million

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. desember 2021 kl. 10:31

Her er den gullkantede sluttavtalen til Øyvind Eikrem.

Forrige uke ble den såkalte Eikrem-saken avsluttet. Universitetet hadde forsøkt å avskjedige ham fra hans stilling som førsteamanuensis. Men helt på tampen, da universitetsstyret skulle behandle saken hans, kom partene i stedet til en avtale.

I stedet for å bli avskjediget, sier han opp selv. Og fra august 2022 trer han inn i en fireårig postdoktorstilling.

– Jeg er meget godt fornøyd med resultatet, sa Øyvind Eikrem til Forskeforum rett etter at avtalen var inngått.

Eikrem kommer i hvert fall godt ut av det økonomisk.

Tjener betydelig bedre enn andre postdoktorer

Forskerforum har nå fått innsyn i sluttavtalen mellom NTNU og Øyvind Eikrem.

Der går det frem at Eikrem som postdoktor skal innplasseres i lønnstrinn 86. I dag tilsvarer det en årslønn på 977 600 kroner.

Dette er betydelig mer enn andre postdoktorer. Ifølge Forskerforbundets lønnsstatistikk tjente postdoktorer ved NTNU i snitt 548 000 kroner i 2020. I snitt tjente postdoktorer ved statlige universiteter og høyskoler 573 000 kroner i 2020, ifølge Forskerforbundet.

Ifølge Universitetsavisa har den beste betalte postdoktoren ved NTNU i dag en årslønn på 605 600 kroner.

Faktisk vil Eikrem tjene mer enn snittlønnen til professorer, som er 860 020 kroner, ifølge Forskerforbundet.

I tillegg til dette får han et sluttvederlag tilsvarende 12 måneders lønn. Det står ikke hvor mye dette tilsvarer. Men snittlønnen for førsteamanuenser er rundt 700 000 kroner.

Halvparten av dette utbetales så snart som mulig, og senest ved utgangen av 2021, går det frem av avtalen.

Her er andre punkter fra avtalen:

  • Eikrem skal ikke ha kontorsted på NTNU mens han er postdoktor. NTNU bidrar med tilstrekkelig utstyr på et eventuelt hjemmekontor.
  • Det er ikke undervisningsplikt i stillingen.
  • Det er ikke krav om veileder, men Eikrem kan foreslå en veileder som NTNU godkjenner.
  • Det gis driftsmidler og dekkes reisekostnader etter normal praksis. Driftsmidler gis inntil kr. 15 000 per måned på grunnlag av dokumenterte utgifter. Andre reisekostnader dekkes etter statens satser på normal måte.

Dette er saken:

Saken rundt Eikrem har pågått i over tre år, helt siden et intervju med nettstedet Resett i september 2018. I fjor koblet nettavisen Filter Nyheter Eikrem til en Facebook-konto som hadde publisert hatefulle og rasistiske ytringer under pseudonym.

Facebook-kontoen var en viktig grunn til at Eikrem først ble avskjediget avskjedigelsen, men personlige forhold tillegges også vekt. NTNU skal ha fått bekymringsmeldinger fra studenter som er redde for å bli møtt med fordommer på grunn av hudfarge. Eikrem omtales også som konfronterende og konfliktskapende i arbeidsmiljøet.

Hans klage på avskjeden skulle behandles på universitetsstyrets møte forrige uke. Men istedet inngikk partene forlik.

Les også: