Streik: Avgangsstudenter på sykepleien ved NTNU risikerer å få sensuren utsatt
LUKK

Streik: Avgangsstudenter på sykepleien ved NTNU risikerer å få sensuren utsatt

Av NTB

Publisert 29. mai 2024 kl. 10:39

300 sykepleierstudenter ved NTNU får ikke godkjent utdanningen før streiken er slutt. – Konsekvensen er at de ikke får autorisasjonen sin, sier professor.

– Det er vi som skal sensurere bacheloroppgavene, sier professor Beate André og universitetslektor Brit Hustad ved sykepleierutdanninga til NTNU.

Professorene har streikevakt ettersom de er organisert i Norsk Sykepleierforbund og dermed Unio. De slår fast at lønna blir lavere når de ikke har godkjenningen i orden, noe som kan få konsekvenser for studentene som skal begynne i ny jobb som sykepleier før streiken er over.

– Majoriteten har fått jobb som sykepleiere, men mangler den offentlige godkjenningen, legger de til.

Eksamener rammes

Ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge er streikeuttakene størst. Rektor ved Universitet i Bergen, Margareth Hagen, opplyser til Bergensavisen at eksamener ved universitetet rammes.

– Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet blir berørt. Det er tatt et stort jafs av begge fakultetene. Dette vil ramme eksamen, sensur og ansettelsesprosesser, sier Hagen.

– Skriftlig eksamen ser ikke ut til å bli rammet av streiken selv om den blir trappet opp neste uke. Vi har ikke helt oversikt over muntlig eksamen, sier rektor Tor Grande ved NTNU til TV 2.

– Streiken kan få konsekvenser for muntlige eller praktiske eksamener, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Langtidsmelding utsatt

Akademikerne har tatt ut 122 ansatte, noe som tilsvarer rundt 40 prosent av staben i Finansdepartementet, i streik. Det betyr at de som skal forhandle om revidert nasjonalbudsjett må greie seg uten tallknuserne i departementet.

Nå må Finansdepartementet også utsette sin planlagte perspektivmelding på grunn av streiken. Fremleggelsen skulle opprinnelig skje før sommeren, men er utsatt til høsten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) informerte Stortinget om dette i et brev tirsdag morgen, skriver NRK.

– En stor andel av Finansdepartementets ansatte ble fredag 24. mai 2024 tatt ut i streik, noe som gir forsinkelser i sluttføringen av arbeidet med meldingen. Den vil dermed ikke bli lagt fram i juni, skriver Vedum.

Perspektivmeldingen er en stortingsmelding som Finansdepartementet legger fram hvert fjerde år og trekker opp viktige utfordringer for norsk økonomi og velferd for de neste tiårene.

Straffesaker utsettes

Politiets Fellesforbund er Unios nest største fagforening i staten. De har tatt ut over 900 politiansatte i sju politidistrikt i streik, blant dem 80 bare i Oslo. 15 straffesaker som skulle begynt denne uken, er nå utsatt, opplyser tingretten til NRK.

163 Kripos-ansatte er også i streik, og det får konsekvenser for  påtale, personvern, kriminaltekniske miljøer og Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i tillegg til fellestjenester som HR, IKT, sikkerhet og økonomi i Kripos, skriver Politiforum.

  • Les også: