John-Arne Røttingen: – Ikke aktuelt å vrake Plan S
LUKK

John-Arne Røttingen: – Ikke aktuelt å vrake Plan S

Av Jørgen Svarstad

Publisert 15. november 2018

Kontroversielle Plan S, som skal gi åpen tilgang til forskning, skal ut på høring. Men stor motstand i høringsrunden får neppe John-Arne Røttingen i Forskningsrådet til å snu.

Flere har krevd at Plan S, som har krav om full åpen tilgang for offentlig finansierte vitenskapelige artikler fra 2020, skal ut på høring.

Blant annet mener Forskerforbundet at konsekvensene er så vidtrekkende at det er nødvendig før vedtak. Jusprofessor Hans Petter Graver har også argumentert for at høring er påkrevd.

Annonse

Men Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen har hevdet at høring ikke er nødvendig fordi «endringer av krav i Forskningsrådets kontrakter forankres ikke i offentlige høringer».

Må nå snur Forskningsrådet, meldte Khrono onsdag. Det blir høring likevel.

— Gitt temperaturen i debatten tror jeg det er hensiktsmessig at vi nå legger opp til å motta systematiserte innspill, sa Røttingen til avisen.

Nå kommer detaljene i Plan S

Til Forskerforum forklarer Røttingen at det er en veileder til hvordan tiltakene skal innføres som skal ut på høring. For selve Plan S, som nå forskingsråd og andre forskningsfinansiører i 14 land har underskrevet, er et ganske kort dokument med ti prinsipper.

Detaljene kommer i veilederen.

– Veilederen skal for eksempel se på problemstillinger knyttet til tidslinjen, mekanismer for implementering, eventuelle overgangsordninger og hvilke modeller for publisering som er tråd med Plan S, sier Røttingen, som selv leder arbeidsgruppen som jobber med å utforme veilederen.

Han håper forslaget til veileder skal være ferdig neste uke.

– Hva om det kommer fram massiv motstand mot Plan S i høringsrunden?

– Vi må huske på at det er en tydelig regjeringsforankret målsetning i Norge om åpen tilgang, sier Røttingen. Han viser til de nasjonale retningslinjene for åpen publisering som kom i 2017, og som også var på høring. Her heter det blant annet at «vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige.»

Å slutte seg til Plan S er ikke den eneste måten å oppnå åpen tilgang til forskning.  Men selv om det skulle komme mye motstand mot planen i høringsrunden, åpner ikke Røttingen for å vrake planen.

– Det ikke aktuelt slik jeg ser det. Spørsmålet er hvordan vi skal gjennomføre det. Og jeg forventer at stadig flere land vil tilslutte seg denne planen og at den samler forskningsrådene i Europa.

Motstanderne av Plan S, blant den nobelprisvinner Edvard Moser, frykter at planen vil føre til at norske forskere kan utestenges fra prestisjetidsskrifter. Fra 2020 vil 85 prosent av verdens vitenskapelige tidsskrifter plutselig bli «ulovlige», har professor Kristian Gundersen uttalt.

Det er den internasjonale Plan S-koalisjonen som har blitt enige om at Plan S skal på høring. Først internasjonalt i regi av paraplyorganisasjonen Science Europe, og så åpnes det for at de landene som ønsker det kan arrangere en nasjonal høring.

  • Les også: