– Jeg tør nesten ikke spekulere på konsekvensene
LUKK
Annonse
Annonse

– Jeg tør nesten ikke spekulere på konsekvensene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. oktober 2020

Lærerutdanningene får mer penger, men er langt ifra fornøyde.

De som utdanner fremtidens lærere er misfornøyde med finansieringen av utdanningen. De mener den femårige masterutdanningen, som kom i 2017, ikke er fullfinansiert.

For det første fordi kompetansekrav til en masterutdanning gjør at utdanningen blant annet må ha flere med doktorgrad og flere professorer. Utdanningen har også mer praksis, som koster penger for universitetene og høyskolene. Veiledning av masterstudenter er også en ny, tidkrevende oppgave.

Det femte studieåret gir også flere studenter, som innebærer økte arealbehov og driftskostnader.

Annonse

Ba om 1,1 milliard

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår riktignok regjeringen å øke bevilgningene til institusjonene som har grunnskolelærerutdanning med 89,1 millioner kroner.

Men dette er lite i forhold til hva sektoren selv har bedt om. Universitets- og høyskolerådet (UHR) har en egen enhet for lærerutdanning. De har spilt inn til regjeringen at det trengs 1,1 milliarder for å fullfinansiere lærerutdanningen.

– Dette er ingen fullfinasiering. Det er en stor skuffelse, egentlig, sier leder Asle Holthe i UHR-Lærerutdanning.

De ønsker også å endre finansieringskategorien for studieplasser innenfor lærerutdanningen, slik at studieplassene utløser mer penger fra staten.

Siden de nye studentene først starter høsten 2021, vil antakelig helårseffekten av regjeringens forslag til økning være det dobbelte av 89,1 millioner.

Håper på endring i Stortinget

NTNU-rektor Anne Borg er også svært skuffet.

– Dette er et mangelfullt budsjett for lærerutdanningen. Det blir umulig å opprettholde samme nivå på studentoppfølging og forskningsomfang knyttet til lærerutdanningene med dette budsjettet, sier Borg.

Rektor Curt Rice ved Oslomet, som har en av Norges største lærerutdanninger, kommenterer:

– Dette er ikke en fullfinansiering. Det betyr at det fortsatt er en jobb å gjøre når budsjettet skal behandles i Stortinget, sier han.

– Hvilke konsekvenser kan det få at lærermasteren ikke er fullfinansiert?

– Det er lærermangel i Norge, og lærermangelen vil bare vokse. Sånn sett tør jeg nesten ikke spekulere på konsekvensene av dette. Jeg forutsetter at Stortinget ser helheten i dette, sier Rice.

Les også: