Klima kom inn i hovedavtalen i kommunene
LUKK
Annonse
Annonse

Unio:

Klima kom inn i hovedavtalen i kommunene

Av Julia Loge

Publisert 11. desember 2019 kl. 16:50

Klima og miljø fikk en viktigere plass i partssamarbeidet da Unio kommune og KS ble enige om en ny hovedavtale.

Nå har KS og alle hovedorganisasjonene blitt enige om å ta klima inn i hovedavtalen for kommunene, skriver Unio.

Dette innebærer en endring i hovedavtalens formål. Her heter nå at: «Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.»

Annonse

– Skal vi nå de globale bærekraftmålene må alle tenke nytt og bidra. Vi trenger et taktskifte i klimasaken, og jeg håper at denne endringen i avtalen vil få praktiske konsekvenser av betydning, sier Steffen Handal, leder av Unio kommune.

Avtalen er nå ute til uravstemning og skal gjelde ut 2021. Hovedavtalen i staten skal reforhandles i 2020.

  • Les mer: