Kommune-oppgjøret i havn
Annonse
Annonse

Tariff 2015:

Kommune-oppgjøret i havn

Av Forskerforum

Publisert 30. april 2015

Resultatet er som forventet, men bedre enn i staten, sier Unio.

Fakta

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 18. desember og består av:

  • Janicke Stople, HR-direktør ved Universitetet i Bergen
  • Irene Sandlie, personaldirektør ved Universitetet i Oslo
  • Finn Ragnvald Huseby, personal- og organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Hedmark
  • Gaute Storås, HR-direktør ved Høgskolen i Østfold

I god tid til fristen natt til 1. mai kom lønnsforhandlingene i kommunesektoren i havn torsdag formiddag. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde, hvor forhandlingene fortsatt pågår. I staten kom partene til løsning natt til torsdag.

Bedre enn i staten

Annonse

Ifølge Unios forhandlingsleder for KS-området, Ragnhild Lied, er oppgjøret som forventet.

– Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble om lag tre prosent, sier Lied i en pressemelding.

Mens oppgjøret i staten havnet på 2,7 prosent, er resultatet noe høyere i KS.

– Resultatet av oppgjøret i kommunal sektor er noe bedre enn det som til nå er framforhandlet i andre tariffområder. Akkurat dét må vi kunne si oss fornøyd med, men likevel er lønnsnivået for lavt for de med høyere utdanning, sier Lied.

– Jeg er fornøyd med forhandlingsløsningen som gir et godt resultat for kommunene og de ansatte, sier forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes.

Nytt lønnssystem

I fjorårets hovedtariffoppgjør valgte partene å se 2014 og 2015 i sammenheng. I fjor ble det derfor forhandlet fram tillegg også for 2015. Partene er nå blitt enige om at disse tilleggene blir det endelige økonomiske resultatet for i år.

Det ble også avtalt et nytt lønnssystem som erstatter dagens minstelønnsordning. Den nye avalen skal sikre arbeidstakerne lønnstillegg ved hvert ansiennitetsopprykk. Dette sikres ved at tillegget blir gitt uavkortet og uavhengig av om vedkommende har lokale tillegg eller ikke.

Resultatet av forhandlingene finner du protokollen her