Kranglet om for få menn i hovedstyret

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 18. oktober 2018

Da Forskerforbundet fikk et flertall av kvinner i hovedstyret, ble det debatt om diskriminering av menn.

– Forslaget til valgkomiteen holder ikke kjønnsbalansen. Det står i vedtektene at det skal være «rimelig kjønnsfordeling». Det er altfor svakt. Valgkomiteens innstilling er for svak. Det sa hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Tromsø Olaf Styrvold på første dag Forskerforbundets representantskap, som ble arrangert på Gardermoen 16.-17. oktober. Han viste til at valgkomiteens innstilling kun inneholdt tre menn, og syv kvinner. To av mennene på varaplass.

– Det finnes gode menn

Han fikk støtte av UiT-kollega Hugues Verdure. Verdure reagerte på at styremedlem Brita Haugum foreslo at hva som er akseptabel kjønnsfordeling kan bli et tema for neste valgkomité.

– Vi kan ikke vente, det må være nå. Likestilling er nå, og det fins gode menn blant de 22000 medlemmene i Forskerforbundet, sa Verdures.

Det fikk andre til å tenne på alle plugger. Bente Skogvang fra Høgskolen i Innlandet viste til at det historisk sett ikke akkurat har vært overrepresentasjon av kvinner blant forbundets ledere. Guro Elisabeth Lind som dagen etter ble valgt til leder er den første kvinnen som har holdt dette vervet på 35 år.

Se hvem som til slutt ble valgt til Forskerforbundets hovedstyre her: Guro Elisabeth Lind er Forskerforbundets nye leder

– Jeg blir provosert

– Jeg vet ikke hvor mange år Forskerforbundet har blitt ledet av mannfolk. Når man nå har funnet denne innstillingen syns jeg ikke man skal slå det i hjel og si at det er for få mannfolk, sa hun, og ble møt av tilrop og applaus.

– Jeg blir litt provosert. For mange kvinner? Ærlig talt, dette er en ikke-sak, sa Gerhard Schjeldrup, lokal tillitsvalgt ved Handelshøyskolen BI.

Da representantskapet dagen etter skulle stemme over hvem som skulle sitte i hovedstyret ble ett av de kvinnelige styremedlemmene byttet ut, men for en annen kvinne. Dermed ble den opprinnelige kjønnsbalansen opprettholdt.