Kritiserer rektors rolle

Kritiserer rektors rolle

Av Forskerforum

Publisert 29. april 2013

Etter ti år som midlertidig ansatt ble en forsker sagt opp ved instituttet som ble ledet av rektors samboer.

I ti år hadde farmasøyten vært midlertidig ansatt ved Universitet i Tromsø (UiT). Så ble det innført en ny forskningsstrategi, og 43-åringen ble sagt opp fordi UiT mente det ikke var behov for forskningen han sto for, skriver Dagens næringsliv.

Anker til høyesterett

Annonse

Nå kan saken til førsteamanuensen ende i høyesterett etter at tingretten og lagmannsretten kom til stikk motsatt konklusjon. Mens Nord-Troms tingrett mente at oppsigelsen ikke var gyldig, ga Hålogaland lagmannsrett universitetet fullt medhold.

I tingrettsdommen kritiserte rettens flertall UiT-rektor Jarle Aarbakke (70) for å komme i en situasjon der det kunne stilles spørsmål om forbindelseslinjer.

Tillitsvalgt Egil Børge Mikalsen (64) i Forskerforbundet stiller spørsmål om rektors rolle i oppsigelsessaken der hans samboer Thrina Loennechen (60) ifølge dommen hadde en sentral rolle.

– Jeg synes det er helt utrolig at han ser på seg selv som habil, særlig når det er samboeren hans som kjørte saken fra starten av, sier Mikalsen til DN.

Rystet

Mikalsen er også bekymret over ansattes rettigheter om dommen blir stående. Forskerforbundet har avvist at mannens forskningsprofil er utenfor strategien til universitetet og mener han burde fått en av de to andre stillingene.

– Jeg er rystet over at lagmannsretten ser bort fra at midlertidige ansatte har et sterkt stillingsvern. For universitetet blir det nå fritt frem å gjøre som det vil, selv om midlertidige ansatte har det samme stillingsvernet.

Som leder for institutt for farmasi, hadde Thrina Loennechen flere roller i ansettelsen og i oppsigelsen av 43-åringen. Klagesaken ble behandlet av universitetsstyret som ledes av rektor Aarbakke.

– Dette er samrøre i ledelsen på universitetet. I tillegg til at Loennechen var instituttleder og sentral i oppsigelsessaken, var hun også medlem i innstillingsutvalget og oppnevnte de sakkyndige i bedømmelseskomiteene til to av stillingene

Jarle Aarbakke og Thrina Loennechen vil selv ikke kommentere saken så lenge dommen ikke er rettskraftig.

– Usaklig

De henviser til personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen som mener at UiT har gode retningslinjer og rutiner for hvordan habilitet skal vurderes i enkeltsaker.

– Vi mener habilitetsspørsmålet i denne saken er løst helt korrekt. Spørsmålet har vært grundig vurdert i flere instanser. Det er ikke fremmet påstand fra Forskerforbundet om inhabilitet hverken til universitetsstyret, tingretten eller lagmannsretten, og det omtales ikke i lagmannsrettens dom, sier Odd Arne Paulsen.

– Hvis en slik påstand fremmes på nytt, er det usaklig, legger han til.