Matematisk overtro

Matematisk overtro

Av Forskerforum

Publisert 29. april 2013

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Forskere uten matematisk kompetanse har en usunn respekt for matematikk, sier professor Kimmo Eriksson til Forskning.se. Professoren ved Mälardalens högskola har undersøkt hvordan forskningens kvalitet oppfattes dersom man legger inn en irrelevant matematisk formel i sammendraget til en ikke-matematisk forskningsartikkel.

Høy status

Annonse

Undersøkelsen viste at de uten matematisk-naturvitenskapelig bakgrunn anså kvaliteten som høyere i sammendragene med den matematiske formelen.

– Det viser at matematikk har høy status, ikke minst blant dem som ikke driver med det, sier Eriksson.

Undersøkelsen ble gjennomført blant 200 personer med vitenskapelig utdanning, minst på masternivå og med erfaring fra å bedømme vitenskapelige artikler. De fikk lese to sammendrag fra publiserte samfunnsvitenskapelige artikler og ble bedt om å bedømme kvaliteten på forskningen ut ifra sammendragene.

Lettere å publisere?

I det ene sammendraget ble det lagt til en irrelevant matematisk likning. Resultatet ble at deltakerne i eksperimentet i større grad anså kvaliteten for høyere i artikkelen med likningen enn den uten.

– De syns at det ser bra ut, men kan ikke bedømme det, så de stoler på at det bra. De som forstår det, ser at det er irrelevant, sier Kimmo Eriksson og legger til:

– Dette fenomenet kan godt bety at artikler som inneholder matematikk har lettere for å bli publisert selv om matematikken i seg selv ikke tilfører artikkelen noe.