Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Mistet motivasjonen

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 25. oktober 2012

Rot rundt ledervalget bidro til at prorektor ved Universitetet i Oslo Inga Bostad trakk seg fra styrevalget i Forskerforbundet.

Fakta
Almedalsveckan
30. juni–7. juli 2013
www.almedalsveckan.info
 
Arendalsuka
7.– 13. august 2013
Markerer i år starten på den norske valgkampen
www.arendalsuka.no

 

– Jeg var i utgangspunktet veldig motivert for styrevervet, og det var både hyggelig og inspirerende å bli innstilt av valgkomiteen, sier prorektor og førsteamanuensis i filosofi Inga Bostad til Uniforum.

Men like før Forskerforbundet skulle velge ny leder og nytt hovedstyre 17. oktober, ble det kjent at hun hadde trukket sitt kandidatur. Nå forteller hun at hun mistet motivasjonen på grunn av ledervalget.

Lite attraktivt

– Støyen rundt UiO-lokallagets håndtering av ledervalget gjorde det lite attraktivt å stille, sier Bostad til Uniforum.

Også den andre UiO-kandidaten overbibliotekar Live Rasmussen, trakk seg like før styrevalget. Hun motiverte beslutningen med at hun ikke lenger hadde tillit til lokallaget ved UiO. Overfor Forskerforum.no beskrev hun prosessen som forstemmende.

Konflikten oppsto da hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad lanserte seg selv som motkandidat til NTNU-professor Petter Aaslestad, som var valgkomiteens førstevalg. Lokallagsstyret i Forskerforbundet ved UiO gikk inn for Aaslestad som sin kandidat, som førte til at Mollestad trakk sitt kandidatur.

Helthetsvurdering

Bostad beskriver imidlertid beslutningen om å trekke seg som basert på en helhetsvurdering.

– Forskerforbundets nye styre tiltrer i januar 2013. Da er det fremdeles et halvt år igjen av min periode som prorektor. Det var hele tiden meningen at jeg skulle ha permisjon fra styrearbeidet dette halve året, men i ettertid har jeg innsett at dette ville være vanskelig gjennomførbart. I tillegg viste det seg at forventet arbeidsmengde i styret var noe større enn jeg først trodde, sier hun til Uniforum.

– Disse tre tingene til sammen førte altså til at jeg trakk meg, oppsummerer Bostad, som beklager belastningen beslutningen har påført Forskerforbundet lokalt.

– Påvirker ikke styrearbeidet

Lokallaget klarte ikke å finne nye kandidater i tide og resultatet er at forbundets største lokallag ikke er representert i hovedstyret. Et av lokallagets tidligere styremedlemmer, filosofiprofessor Andreas Føllesdal, sier til Uniforum at han ikke tror det har stor innvirkning på Forskerforbundets arbeid.

– Det er et åpent spørsmål om utfordringene vi forskere ved UiO står overfor, er så spesielle at vi trenger egne representanter i styret. Selv tviler jeg ikke på at det nye hovedstyret vil gjøre gode prioriteringer. Jeg har full tillit til at mine interesser som forsker blir ivaretatt både av Forskerforbundet lokalt og nasjonalt.

Eivind Balsvik, lederen for Forskerforbundets lokallag ved UiO ønsker ikke å uttale seg om prosessen.