- Mobber kritiske forskere

Av Redaksjonen

Publisert 21. september 2011

I en rundspørring blant danske toppforskere forteller en av fire at de ikke ønsker å uttale seg offentlig i kontroversielle saker.

Fakta
 
  • Danmark har 7 statlege og 113 statsgodkjende museum
  • Dei må følgje museumsloven, som pålegg musea å forske
  • Ein ny «Udredning om fremtidens museumslandskab» løftar fram forsking i musea 

17 av 71 danske toppforskere sier at de i fremtiden vil avslå å kommentere saker i media som får politisk oppmerksomhet. Det er det danske ukebrevet A4 som har gjennomført rundspørringen. Forskerne, som ble lovet anonymitet, skal ifølge A4 regnes som Danmarks ledende eksperter innen økonomi, jus, politikk og arbeidsmarked. 

Undersøkelsen er gjort i kjølvannet av den danske valgkampen. Ifølge det danske Forskerforum, erklærte flere av landets universitetsansatte økonomer at de ville gå i dekning i valgkampen, fordi deres utsagn uansett ville bli tolket som støtte til venstre- eller høyresiden.

Trakk seg fra debatten

Spesielt EU-eksperten Marlene Wind trekkes frem som eksempel etter at hun havnet i svært urolig sjø da hun kritiserte den danske regjeringens samarbeid med det innvandringsfiendtlige Dansk Folkeparti. Resultat ble at hun nå har trukket seg fra all offentlig debatt på ubestemt tid. 

Wind kritiserte samarbeidet om å skjerpe grensekontrollen mot EU i sommer, til tross for at de er med i EU. Det fikk blant andre leder av Dansk Folkeparti Pia Kjærsgård og integrasjonsminister Søren Pind til å gå i strupen på Wind. Kjærsgaard hevdet også at Wind var "ferdig som EU-ekspert". 

Fagbladet beskriver det som om politikerne forsøkte å begå karakterdrap på professor Wind. Wind mener selv at kritikken har gått fra å dreie seg om sak til å dreie seg om person.

– Personangrep

Denne hendelsen skal også ha hatt innflytelse på forskerne som i rundspørringen ikke lenger ønsker å uttale seg i media, ifølge A4.

Professor Jørgen Goul Andersen mener frykten for å uttale seg i stor grad handler om at politikere som Søren Pind bruker grov retorikk og personangrep for å mobbe kritiske forskere.

– Det er jo ikke slik at regjeringen ikke har mulighet til å forsvare seg. Regjeringen har alle midler til rådighet for å kunne komme til orde. Og hvis man har de beste argumenter, kommer de jo frem uansett. Å gå ut på denne måten [som Pind har gjort] syns jeg er en meget uheldig tendens, sier han til A4.

Truer forskere

En forsker som først ville stå frem med navn, men senere trakk seg kritiserer også ordbruken som han mener er til for å kue forskere.

– Det virkelig grove er at man prøver å true forskere til å holde kjeft. Pia Kjærsgaards uttalelse om at Marlene Wind er ferdig, er et god eksempel på hva man er ute etter: Å begå et karakterdrap på en av kritikerne. Man prøver å kortslutte den demokratiske prosess, så forskere ikke tør å kritisere makthaverne av frykt for å bli uthengt. Den viktigste del av den demokratiske prosess er jo ellers at man kan kritisere makthavere, sier han.