Museene mangler tilgang til faglitteratur. Det går ut over forskningen.
LUKK

Museene mangler tilgang til faglitteratur. Det går ut over forskningen.

Av Lina Christensen

Publisert 5. april 2022 kl. 15:00

Museumsmeldingen krever forskning ved museene. Men de ansatte klager over begrenset tilgang til faglitteratur.

– Det er ikke bare å si «forsk»! sier Alvhild Dvergsdal, fag- og forskningsansvarlig ved Hamsunsenteret i Hamarøy.

Fjorårets museumsmelding fastslo at forskning skal være en av museenes grunnoppgaver. Det er positivt, mener Dvergsdal, ettersom det tydeliggjør arbeid som allerede gjøres ved museene. Men ikke alle biter er på plass, mener hun. En av dem er tilgangen til bibliotektjenester slik tradisjonelle forskningsinstitusjoner har.

ALVHILD DVERGSDAL, Hamsunsenteret
Alvhild Dvergsdal. Foto: Hamsunsenteret

– Her er det ennå noen skritt å gå, og et system som må på plass, sier Dvergsdal, som tidligere var professor ved Universitetet i Bergen.

Ingen rettigheter

Nå forsker hun på Knut Hamsuns forfatterskap.

– Også vi trenger relevant faglitteratur og universitetsbibliotekarer med ekspertise som gir råd og hjelp med å finne fram til det materialet man trenger. Men som ansatt med forskningsansvar, og nå også plikt, har man ennå ingen andre rettigheter enn å være privat låner ved nærmeste folkebibliotek.

Hun understreker at fjernlånstjenesten ved folkebibliotekene er god, men at den ikke er dimensjonert for forskernes behov.

– Det er betegnende at jeg, når jeg søker på Oria (digital bibliotektjeneste journ.anm.) etter relevant faglitteratur, må krysse av på at jeg søker «uten institusjonstilknytning». Museene regnes ikke som relevante institusjoner her, med andre ord.

Hun får støtte av Mattias Ekman, førstekonservator ved Østfoldmuseene og leder for fagseksjonen for forskning i Norges museumsforbund.

– Dette er et strukturelt problem, sier Ekman, om kaller den begrensede tilgangen til forskningslitteratur for et «stort handikap».

Forsinker og minsker

Dårlig tilgang til artikkeldatabaser, utfordring med fjernlån og kun mulighet for midlertidig digital tilgang hos Nasjonalbiblioteket er blant noen av problemene Ekman skisserer. Fagseksjonen jobber nå med å kartlegge situasjonen med håp om at departementet skal følge opp museumsmeldingens løfte.

– Hvis museumsforskere skal forske på lik linje med forskere i universitets- og høyskolesektoren, slik museumsmeldingen slår fast, må de ha de samme forutsetningene.

Manglende forutsetninger gjør prosessen tungvint, mener Ekman.

– Det forsinker og minsker mengden forskning som kommer fra museene. I tillegg kan kvaliteten bli dårligere når vi ikke har tilgang på den nyeste forskningen, enten den er nasjonal eller internasjonal.

Ekman mener det må på plass avtaler og lisenser for å avhjelpe situasjonen.

– Museene fordeler seg over hele landet, og tilgangen er særlig viktig for dem som ikke har direkte tilgang til de store byenes biblioteker.

Regjeringen vil styrke forskningen i museene, og viser til at det blant annet er satt av midler til stipendiatstillinger.

– Det bør ses nærmere på om det er mulig å sikre tilgang til vitenskapelige artikler og faglitteratur gjennom fellesavtaler og lignende. Dette er vi opptatt av, men vi må komme tilbake til det etter dialog med blant annet sektoren, skriver statssekretær i Kulturdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) i en e-post.

Les også: