Foreslår å bruke Nasjonalgalleriet til forskning
LUKK

Foreslår å bruke Nasjonalgalleriet til forskning

Av Lina Christensen

Publisert 1. februar 2022 kl. 11:58

Et nasjonalt senter for fremragende utstillingsproduksjon og museumsforskning, er blant forlagene for Nasjonalgalleriets framtid.

11. juni 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Men framtiden til det gamle Nasjonalgalleriet er fortsatt uklar.

Nå har imidlertid kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) mottatt siste del av en rapport om framtidig bruk av museumsbygningen.

Ambisjonen er «å skape en arena hvor landets museer kan utfordres og lære av hverandre for å kunne møte publikum på nye måter».

Det er Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet som har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å lede og finansiere studien. Første del av rapporten ble overrakt tidligere kulturminister Abid Q. Raja (V) høsten 2020.

«LAB kan bli museumsforskningens CAS»

Blant forslagene er å etablere et forskningslaboratorium som over tid skal utvikles til et nasjonalt senter for fremragende utstillingsproduksjon og museumsforskning.

De henter inspirasjon fra Senter for grunnforskning (CAS) ved Det Norske Videnskaps-Akademi, et senter som siden 1989 har gitt utvalgte forskergrupper på tvers av institusjoner tid og penger til å jobbe med grunnforskning.

«LAB kan bli museumsforskningens CAS. Her kan utvalgte prosjektgrupper fra landets museer utvikle nye utstillingsprosjekter i et tverrfaglig og vitenskapelig miljø som bidrar til kvalitetssikring og kompetanseheving» står det i rapporten.

– Vi ønsker å finne en løsning i løpet av året

«Skal vi få til et kulturpolitisk løft med internasjonale ambisjoner, må utvelgelsen av prosjekter være basert på konkurranse, og i en søknad må konseptet og aktuelle samarbeidspartnere i Universitets- og høgskolesektoren være nærmere definert» heter det videre.

Rapporten påpeker at et forskningslaboratorium avhenger av friske midler, slik at det ikke belaster museenes driftsbudsjetter.

– Nå skal vi sette oss inn i forslaget og se dette i sammenheng med mulige alternativ. Vi ønsker å finne en løsning i løpet av året, men en løsning må uansett håndteres i budsjettsammenheng på vanlig måte. Samtidig vil Nasjonalmuseet trenge bygningen i hele 2022, sier kulturminister Trettebergstuen i en pressemelding.

Også Museumsmeldingen, som ble lagt fram i fjor, la vekt på tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og museer.

  • Les også: