Mynten som historisk veksel
LUKK

Mynten som historisk veksel

Av Kjetil Vikene

Publisert 15. september 2021 kl. 14:04

Lettlest om gullmyntenes historie. Boken binder små øyeblikksbilder sammen med store omveltninger i teknologi, politikk og økonomi.

Denne boken gir detaljerte utlegninger om gullmyntenes historiske rolle. Selv om den begrenser seg til gullmynten spesifikt, er arkeologisk, teknologisk, teologisk, politisk og ikke minst krigens historie med på ferden. Boken spenner over vel 2500 års verdenshistorie, med Europa som tyngdepunkt, antikken som startpunkt og med den moderne verden som endepunkt.

Fakta
Svein H. Gullbekk
Pengene som forandret verden. En historie om gullmynter
Cappelen Damm Akademisk, 2021
232 sider
Veil. pris: kr 399

Gullmynten muliggjorde en symbolsk byttehandel, og ligger dermed som veksel i den moderne økonomiens krybbe. I en kanskje litt for kort epilog berører forfatteren også hvordan kryptovalutaer både representerer en forlengelse og et brudd i numismatikkens (læren om mynter og sedler) historie.

Annonse

Med gullmynten som prisme presenteres spennende øyeblikksbilder. Tidlige avbildninger av greske guder og en tilhørende etablering av et forholdsvis avansert økonomisk kretsløp la grunnlaget for bruken av mynt som propagandaverktøy for konger og keisere som vil vise sin makt, det være seg Alexander den store eller Napoleon. Historien om innføringen av en ny myntenhet på 700-tallet – penningen, «i særklasse den mest utbredte mynten i Europa de neste 500 årene» – forteller også historien om en kommersiell pengeøkonomisk revolusjon som gikk hånd i hånd med «kristningen av Danmark, Norge, Sverige, Polen og Russland».

Ved å knytte velkjente historiske hendelser til spesifikke historiske mynter gjøres boken lett å lese for et bredt publikum. At sir Isaac Newton var royal myntmester i London, med ansvar for preging av gullmynter med gull fra Amerika erobret fra den franske flåten i 1702, gjør for eksempel gullutvinning i den nye verden brått til en del av en større fortelling. Og det er interessant å lese om gullrushet i USA midt på 1800-tallet, der gullgravere midt i villmarken – langt borte fra storbyer og tettsteder – måtte betale overpris for varer de trengte. «En sandwich som kostet fire cent i New York, ble solgt for 75 cent i gruvebyen, mens et par støvler kostet 100 dollar. […] Flere berømte gründere, for eksempel klesprodusenten Levi Strauss, skapte seg en formue i gulldistriktene.» Dollaren som ble utmyntet av dette gullet, skulle endre verdenshistorien for evig, og linjene fra de konkrete øyeblikksbildene til de store politiske og verdenshistoriske begivenhetene gjør også at jeg som leser kan trekke mine egne konklusjoner: Den kapitalistiske logikk er innskrevet i sømmene på Levi’s-buksene jeg fremdeles kan kjøpe i norske butikker.

Forfatteren, Svein H. Gullbekk, professor i numismatikk ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, er tydelig fascinert av sitt tema. Selv om det raskt blir mange mynter som er de vakreste, de mest forseggjorte og de viktigste, vitner dette først og fremst om forfatterens engasjement og gir fremdrift i en tekst som gitt sin forholdvis smale tematikk fort kunne blitt endimensjonal og oppramsende. Boken er gjennomgående illustrert med avbildede gullmynter, der man kan studere eksemplarer av myntkunsten, konkret knyttet til historiene som fortelles. I så måte kan forfatterens ærend i like stor grad synes å skape numismatisk entusiasme.

Det eneste jeg egentlig savnet under lesningen, var en tabell-oversikt over produksjonsmengden og utbredelsen av de aller viktigste myntene som omtales. Det får være mitt tips til en eventuell ny utgave.

Hver måned anmelder Forskerforum bøker skrevet av forskere. Her finner du alle våre anmeldelser.