Nasjonalbiblioteket må kutte i Bokhylla. Høyre ber regjeringen ta grep.
LUKK

Statsråden svarer:

Nasjonalbiblioteket må kutte i Bokhylla. Høyre ber regjeringen ta grep.

Av Lina Christensen

Publisert 19. april 2023 kl. 14:21

Nasjonalbiblioteket kan forvente økte rammer i revidert budsjett i mai, svarer kulturministeren.

Nasjonalbiblioteket må spare inn mer enn 20 millioner kroner. Årsaken er at bevilgningene på statsbudsjettet for 2023 ikke dekker økte kostnader til blant annet strøm og husleie.

− Vi kommer til å få de største kuttene Nasjonalbiblioteket har hatt i moderne tid, har nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre sagt til Forskerforum.

En av konsekvensene er at 100 000 bøker skal tas ut av Nettbiblioteket som gir alle i Norge digital tilgang til norske bøker utgitt mellom 1900 og 2000. Tjenesten, som også blir kalt «Bokhylla» er gratis og inneholder cirka 240 000 bøker. «Bokhylla» er en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og vederlagsorganisasjonen Kopinor som representerer norske rettighetshavere. Nasjonalbiblioteket ønsker nå å spare inn på utbetalinger til Kopinor.

Økte kostnader

Nå har saken fått oppmerksomhet på Stortinget.

«Vil kulturministeren foreta seg noe for å sørge for at tilgangen til Nasjonalbibliotekets nettbibliotek «bokhylla» ikke blir kraftig redusert?» spør Høyre-politiker Tage Pettersen i et skriftlig spørsmål.

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek hadde over sju millioner besøk i fjor. Pettersen argumenterer med at tjenesten har gjort bøker tilgjengelig for folk i hele landet.

«Fra alle kanter av landet kan folk bruke bibliotekets samlinger til undervisning, forskning eller rett og slett hjemme i sin egen stue» skriver han.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) svarer med at Nasjonalbiblioteket får 735 millioner kroner over statsbudsjettet i 2023, men at den høye prisveksten har ført til at virksomheten har fått betydelig økte utgifter.

I tillegg viser hun til at kostanden ved Bokhylla-avtalen har økt de siste tre årene, og at Nasjonalbiblioteket har sagt at de vil se på mulige løsninger for hvordan kostnaden kan reduseres slik at effekten for brukerne blir minst mulig negativ.

«Nasjonalbiblioteket opplyser at det i deres nettbibliotek både finnes bøker som ikke brukes, og materiale som finnes åpent tilgjengelig andre steder eller via andre tillatelser», står det i svaret fra Trettebergstuen.

Viser til revidert budsjett

Da statsbudsjettet ble vedtatt i fjor, hadde regjeringen lagt til grunn for lav prisvekst i 2023. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har sagt at de skal ta hensyn til økt pris- og lønnsjustering i revidert budsjett i mai.

«Nasjonalbiblioteket vil dermed også få økte rammer. Bakgrunnen for endringen er at prisveksten i år er vesentlig høyere enn anslagene som lå til grunn da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober, og budsjettet virker dermed strammere enn det som opprinnelig var meningen» svarer Trettebergstuen.

Hun understreker at Nasjonalbiblioteket selv har ansvaret for å vurdere rammene for Bohylla-avtalen, og hvordan de skal prioritere budsjettmidler.

Nasjonalbibliotekar Myhre sa imidlertid til Forskerforum i februar at de ikke kan forholde seg til revidert budsjett før det kommer.

− Det kan vi ikke forholde oss til før vi har sett tallene. Det er vanskelig for oss å budsjettere på tall vi ikke har sett, sa han.

Les også: