Undersøkelse: Nesten 300 sier de har opplevd seksuell trakassering på jobb
LUKK
Annonse
Annonse

Undersøkelse: Nesten 300 sier de har opplevd seksuell trakassering på jobb

Av Jørgen Svarstad og Julia Loge

Publisert 22. august 2019 kl. 13:37

– Det denne undersøkelsen viser er uakseptabelt. Slik skal vi ikke ha det, sier statsråd Iselin Nybø.

– Det er alvorlige tall vi ser i denne undersøkelsen, kommenterte forsknings- og høyere utdanningsminsiter Iselin Nybø, etter at en rapport om mobbing og trakassering ved universiteter og høyskoler var lagt frem i torsdag.

Nesten 18 000 ansatte ved ved 26 universiteter og høgskoler har deltatt i undersøkelsen som er gjennomført av Ipsos. Den viser blant annet at:

  • 299 personer oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.
  • 18 personer sier de har opplevd seksuelle overgrep de siste 12 månedene. Ytterligere 35 respondenter svarer at de ikke vet ikke eller er usikre.
  • 13 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier at de har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 månedene.

Stipendiater er spesielt utsatt

Fakta
Ønsker du å snakke med noen utenfor ditt universitet eller høyskole?

Senter for krisepsykologi har opprettet egen telefontjeneste, med telefonnummer 908 42 775.
Denne telefonen vil være døgnåpen fra torsdag 22.08. kl.13.00 til søndag 01.09.

Stipendiatene er sterkt overrepresentert blant de som sier at de har opplevd seksuell trakassering og overgrep. Av de 299 personene som sa de hadde opplevd seksuell trakassering, var 69 stipendiater. De utgjør bare 12,5 prosent av respondentene i undersøkelsen, men 23 prosent av dem som har opplevd seksuell trakassering.

Og av de 18 som oppga å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, var hele syv stipendiater. Det utgjør 39 prosent av de rapporterte overgrepene.

Dette synes Iselin Nybø er alvorlig.

– Det er særlig urovekkende siden der er så sårbare, blant annet fordi de er så avhengige av veilederne og sine overordnede, sa hun.

– Det denne undersøkelsen viser er uakseptabelt. Slik skal vi ikke ha det i sektoren vår. Det har dessverre vært flere kjente trakasseringssaker de siste årene, både før og etter metoo. Denne undersøkelsen viser at på tross av oppmerksomheten rundt dette, skjer det fortsatt, sa Nybø.

Høye mobbetall

På landsbasis var det altså 13 prosent som sa at de hadde blitt mobbet eller trakassert på arbeidsplassen de siste 12 måndene. Det er flest om oppgir at det var kollegaer som gjorde dette.

– Også her har vi som institusjonsledere et stort ansvar. Vi må sette inn akutte tiltak på kort sikt samtidig, som det er et behov for mer forskning på årsakene til at kolleger blir mobbet og trakassert, sier leder for Universitets- og høyskolerådet Dag Rune Olsen.

I rapportens konklusjon står det: «Andelen som har blitt mobbet/trakassert er betydelig, og peker på et problem ved akademia som arbeidsplass som må tas på alvor.»

Eldre opplever oftere mobbing

Den viser videre at det er relativt få som oppgir de «ordinære trakasseringsgrunnlagene», som kjønn, etnisitet og legning.

«Dette indikerer at det finnes en rekke andre årsaker til mobbing/trakassering som denne undersøkelsen ikke har avdekket», står det.

Videre avdekker undersøkelen en generasjonsforskjell.

Mobbing og trakassering rammer i noe større grad eldre respondenter, mens seksuell trakassering og overgrep i langt større grad rammer de yngre. Respondenter under 40 år er her sterkt overrepresentert.

Her kan du se fremleggelsen av rapporten:

Les også: