Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Brudd mellom industrien og NHO:

NHO vil ha lønnsveksten ned

Av Forskerforum

Publisert 22. mars 2013

Årets forhandlinger mellom LO og NHO endte med brudd. - Det er veldig provoserende, sier LO-lederen.

Fakta

 

Lønnsglidning

Lønnsglidningen er lønnsøkning som skjer ved andre forhold enn lønnsoppgjøret. For eksempel ved ansiennitetsopprykk eller personlig tillegg ved endret stilling.

Lønnsoverheng

Så mye som lønnen din ved utgangen av året overstiger lønnen du har hatt i gjennomsnitt hele året, utgjør overhenget. For mange kan utgangslønnen ved nyttår være større enn da året startet, men tariffoppgjøret tar utgangspunkt i gjennomsnittlig årslønn i fjoråret.

 

Lønnsforhandlingene går til mekling hos Riksmeklerens etter at partene brøt forhandlingene i går kveld. Første meklingsdag antas antas å være tirsdag 2. april, melder NRK.

– Det er veldig provoserende. Denne gangen hadde vi en virkelig god sjanse som parter, som frontfag, til å bringe lønnsnivået vesentlig ned. Til å legge en ramme sammen, som ville binde også de som kommer etter oss til en langt lavere lønnsutvikling enn det vi har sett de senere åra. Det var altså ikke akseptabelt for NHO, sier LO-leder Roar Flåthen til NRK.

LO og NHO har forhandlet om hvor store lønnstillegg som skal gis til ansatte i industrien i år, som danner frontfaget. I det norske forhandlingssystemet setter lønnsoppgjøret i frontfaget, som er konkurranseutsatt industri, føringer for lønnsoppgjøret i staten.

Tukler med småpenger

Arbeidsgiverne kunne ikke godta LOs krav om én krone mer i timen til alle. NHO ville heller ikke gå med på ytterligere mer til dem som ikke har lokale forhandlinger i sin bedrift og tre kroner mer til lavtlønte.  LO mener de som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, er lavtlønnet. NHO mener grensen må være lavere. NHO mener også at det i år ikke bør gis sentrale lønnstillegg i bransjer der man har lokal forhandlingsrett, mens LO krever noe i sentralt tillegg til alle. Videre mener NHO at det i år må legges «betydelig vekt» på bedriftenes konkurranseevne og framtidsutsikter i de lokale lønnsforhandlingene, ifølge NRK.

– De driver og tukler med småpenger. De prøver å definere én krone som det som skal slå beina under norsk næringsliv og norsk økonomi. Jeg har ikke hørt på makan, sa en tydelig irritert Flåthen etter bruddet.

Ser ikke snev av moderasjon

Arbeidsgiverne mener LO viste liten forhandlingsvilje og liten vilje til å komme bedriftenes behov for et nøkternt oppgjør i møte.

– LO har predikert moderasjon i hele vinter, men vi har ikke sett snev av denne moderasjonen i kravene de har stilt i forhandlingene. Med sine krav er arbeidstakersiden i ferd med å forhandle bort arbeidsplasser, skriver NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund på organisasjonens nettsider.

– Utgangspunktet for LO var å sikre kjøpekraften, men LOs krav ligger langt over dette og på nivå med tilleggene som er blitt gitt de siste årene. Dette har gitt en uholdbar situasjon for norsk næringsliv. Våre lønnskostnader ligger mer enn 60 prosent over våre handelspartnere. Det er en ubalanse vi ikke kan leve med, sier Skogen Lund.