Nils Rune Langeland: – De var ute etter å ta meg
LUKK
Annonse
Annonse

Nils Rune Langeland: – De var ute etter å ta meg

Av Jørgen Svarstad

Publisert 17. september 2018 kl. 22:18

Universitetet i Stavanger mener Nils Rune Langeland trakasserte kolleger og oppførte seg upassende på tjenestereiser. Slik svarer han på anklagene.

I desember kommer rettsaken til Nils Rune Langeland opp. Han nekter å godta avskjeden han fikk fra sin professorstilling ved Universitetet i Stavanger i november i fjor.

I en annen artikkel har Forskerforum skrevet om hva som er grunnlaget for avskjeden. Det viser seg å være en lang rekke hendelser som strekker seg tilbake til 2009. De fleste hendelsene dreier seg om «trakasserende adferd og krenkelser mot kollegaer og andre», står det i Regjeringsadvokatens tilsvar til Langelands stevning. Det er blant annet snakk om ufine Facebook- og tekstmeldinger og at han vært beruset og oppført seg upassende på tjenestereiser.

Langeland hevder avskjeden egentlig handler om det som ble en mediesak i fjor sommer, da Langelands Facebook-meldinger til unge kvinner ble kjent. Men dette alene ville ikke holdt som avskjedsgrunn, mener han.

– For å bruke en metafor: Noen sprenglegemer består av to komponenter som blir ført sammen. Mediesaken handler om universitetets omdømme. Universitetet tråkler gjennom saken som en vanlig arbeidsrettssak. Men hvis de hadde kuttet ut den ene komponenten, ville de sittet igjen med en uhyre triviell arbeidsrettssak, som ville vært helt uinteressant og ganske svak. Men det som nører denne arbeidsrettssaken med mørk energi, er mediesaken, sier Langeland.

Slik kommenterer Nils Rune Langeland hendelsene som Forskerforum har omtalt:

«Synlig beruset på tjenestereiser»

Regjeringsadvokaten skriver at Langeland flere ganger har vært «synlig beruset på tjenestereiser for universitetet i Stavanger og opptrådt på en uakseptabel måte i den forbindelse».

– Regjeringsadvokaten får det til å høres ut som jeg har holdt på sånn konstant. Det dreier seg om én forskningsreise. Det skjedde første dag, under mottakelsen da det ikke var noe faglig program. Det er det bare å beklage. Det andre var en reise med instituttet til Krakow uten faglig program. Det er bare disse to episodene, sier Langeland til Forskerforum.

Tekstmeldinger med «upassende og seksualisert innhold»

I Regjeringsadvokatens redegjørelse står det at det ble holdt et møte mellom Langeland og lederen på instituttet hans desember 2010. Her viste instituttlederen blant annet til at Langeland gjentatte ganger det siste året hadde sendt henne selv og kolleger tekstmeldinger med «upassende og seksualisert innhold».

Langeland forklarer dette delvis med at instituttlederen, ifølge ham, hadde en svært uformell stil. Han sier de etter dette hadde et godt forhold i mange år.

– Og for det andre var det fordi jeg var forbanna fordi jeg ble gjort til syndebukk for et julebord som skled ut, der alle hadde vært beruset.

Dette julebordet på instituttet hans i 2010 blir for øvrig åpenbart et tema i rettsaken. Langeland reagerer på at i sin tid ble laget et eget notat om dette julebordet, og at han først fikk vite om det etter at han hadde fått sparken. I rettsaken skal intet mindre enn fem av Langelands vitner etter planen forklare seg om dette julebordet.

Skal ha skrevet negativt om kolleger på Facebook

I desember 2015 skal Langeland ha skrevet et innlegg på Facebook der han kom med negative karakteristikker av kolleger.

– Jeg er ikke sikker på hva det siktes til her. Det er mulig jeg hatt en eller annen disputt på Facebook. Rent generelt kan jeg si at jeg, i motsetning til mange kolleger, har vært veldig tilbakeholden med å kommentere studenter og kolleger på sosiale medier.

«Trakasserende adferd»

Regjeringsadvokaten beskylder Langeland for «trakasserende adferd og krenkelser mot kollegaer og andre».

– Det tar jeg sterkt avstand fra. Jeg har ikke trakassert kolleger. Jeg har vært sleivkjeftet i noen sammenhenger det har vært alkohol inni bildet, men overhodet ikke drevet med trakassering. Det som er mest feil og rart med disse påstandene, er at jeg skal ha vært en belastning for arbeidsmiljøet. Det er veldig langt unna sannheten. Det har vært en helt vanlig og pragmatisk tone, sier Langeland.

Hadde 1,61 i promille på kontoret

Den direkte utløsende årsaken til avskjeden var at Langeland møtte opp på jobb i kraftig bakrus 2. oktober i fjor. 

I tråd med rusoppfølgingsavtalen han hadde inngått med arbeidsgiver en måned tidligere, gikk han med på å ta en alkoholtest da instituttlederen fattet mistanke. Klokken var 11.30 på formiddagen. Testen viste en promille på 1,61.

– Det er veldig tydelig at de var ute etter å ta meg. Jeg skulle aldri gått med på den ydmykende testen. Jeg satt alene på eget kontor, skulle ikke ha undervisning eller noe. Jeg gikk innom instituttlederens kontor, han syntes det luktet alkohol av meg. Jeg ble overrumplet av hele situasjonen. Det viser jo hva slags unntakstilstand det har vært, når du ved den minste mistanke ringer bedriftshelsetjenesten og forlanger alkoholtest. Det er ikke noen normalsituasjon.

– Synes du det er greit å ha 1,61 i promille på jobben?

– Det er selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Men jeg var i en veldig frustrerende situasjon der jeg var fratatt alle arbeidsoppgaver, jeg fikk ikke ha undervisning og hadde ikke engang mulighet til å delta i faggruppemøter med kolleger. Hele poenget måtte jo være at jeg skulle tilbake. Men jeg fikk ikke et eneste spørsmål om de ambisiøse planene jeg hadde for forskning. I stedet fulgte de et klokkeregime der de reagerte på om jeg kom ti minutter for sent. Jeg var villig til å gå tilbake til min normale stilling, og jeg ville forklare meg overfor studentene hvis det ble nødvendig. Men jeg fikk ikke en slik mulighet.

Universitetet i Stavanger ønsker ikke å kommentere disse uttalelsene, opplyser strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes.

– Har god samvittighet

Rettsaken er berammet til 10.-13. desember.

– Jeg har vekslet veldig mellom å være optimist og pessimist, sier Langeland.

– Jeg har god samvittighet fordi jeg vet at jeg ikke har hatt alvorlige konflikter med kolleger eller studenter. Det har vært noen beklagelige episoder knyttet til alkohol, men jeg mener det er helt meningsløst å gå til denne brutale avskjeden på bakgrunn av det.

Langeland hevder avskjeden egentlig handler om det som ble en mediesak i fjor sommer, da Langelands Facebook-meldinger til unge kvinner ble kjent. Men dette alene ville ikke holdt som avskjedsgrunn.

– Langeland som demon i sosiale medier

Han fortsetter:

– Hvis du ser på hvordan Regjeringsadvokaten argumenterer, veksler hun hele tiden mellom disse to. De prøver å lage en story om Langeland som en slags demon ute i sosiale medier, og som noen ganger er innom arbeidsplassen for å lage krøll. De trenger begge sprenglegemene. Hvis det hadde vært nok med julebord og tjenestereiser, kunne universitetet nøyd seg med det. Men det er ikke nok, de må ha mediesaken også. Det er det som er den egentlige saken.

Les også: