Nordens minst fornøyde studenter
Annonse
Annonse

Nordens minst fornøyde studenter

Av Julia Loge

Publisert 26. februar 2018

Studenter fra Finland, Island, Danmark og Sverige er mer fornøyde enn de norske, viser en ny europeisk undersøkelse.

Resultater fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent VI viser at 65 prosent av studentene i Norge er fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten i 2016.

Det vil si at mange er fornøyde, og slik er det også i våre naboland. I Sverige og på Island var andelen fornøyde studenter på rundt 70 prosent i 2016. I Finland var hele 76 prosent av studentene fornøyde i 2016, over 10 prosentpoeng mer enn i Norge, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Flere fornøyde i Danmark og Finland

Andelen fornøyde studenter i Norge er omtrent på samme nivå som forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, i 2013. Slik er det ikke i Danmark og Finland. Der har andelen fornøyde steget med henholdsvis seks og sju prosentpoeng.

Studenter i Danmark bruker mer tid på undervisning og egenstudier enn de norske, og SSB mener at det kan ha betydning for resultatene. Danmark inkluderer også bare heltidsstudenter i sin undersøkelse. Mens Island og Sverige tar bare med universitetsstudenter.

36,7 prosent av 24.000 studenter i Norge har svart på undersøkelsen. 28 land deltar i studien, og de fulle resultatene blir publisert i begynnelsen av mars.

Fornøyde etter reform

Forskjellene kan også handle om organisering i sektoren, foreslår SSB. I Finland var det en reform i 2010 der universitetene gikk fra å være statlige virksomheter til å bli egne rettssubjekter. Hensikten var å effektivisere høyere utdanning i Finland, og å øke kvaliteten.

I 2016 ble var det store kutt i utdanningssektoren i Finland, opp mot to milliarder kroner. Undersøkelsen er gjort i 2016 og måler dermed ikke nødvendigvis om disse kuttene påvirket studentene.