Ønsker debatt om russisk samarbeid
LUKK

Ønsker debatt om russisk samarbeid

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 10. februar 2015 kl. 08:55

Kif-leder og styremedlem ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice, ber rektor redegjøre for oppfølgingen av russisk samarbeidspartner.

-nsker-debatt-om-russisk-samarbeid


Professor Oleg Kljuenkov har mistet jobben. og universitetslærer Tatiana Vinnitjenko har fått en advarsel. De mener det har skjedd på grunn av deres engasjement i organisasjonen Rakurs, som jobber for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Foto: Börge Nilsson

Fakta
<

– Jeg har skrevet til rektor og bedt om en orientering i styremøtet som er nå til torsdag. Styret vil drøfte saken og vil dele sitt råd med rektor.

– Hva vil være ditt råd?

– Jeg ønsker å spørre henne om hvilken måte hun vil følge med på, og hva hun gjør hvis hun selv blir overbevist om at det er handlinger som har utgangspunkt i at de er homofile. Så skal jeg høre på henne. Først når jeg har hørt på henne kan jeg begynne å formulere et eventuelt råd.

Det sier professor ved Universitetet i Tromsø Curt Rice. Han er både styremedlem ved universitetet og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif). Han har fulgt saken om de tre homofile universitetsansatte som opplever å ha blitt straffet av arbeidsgiver, Northern (arctic) federal university (Narfu) i Arkhangelsk. Narfu er en sentral samarbeidspartner til Universitetet i Tromsø, og rektor Anne Husebekk har tatt opp saken med sin russiske rektorkollega. Narfu nekter for en hver forfølgelse av homofile ansatte.

– Bør diskutere med russiske kollegaer

Saken er ikke dermed avsluttet, mener Curt Rice. Som professor og styremedlem ved Universitetet i Tromsø vil han ta opp dette spørsmålet i kommende styremøte. Som leder av Kif-komiteen mener han det er flere ting norske motparter kan gjøre.

– Hva bør norske universitetsansatte gjøre i slike saker?

– Vi kan snakke om flere grupper ansatte her. Ansatte som har direkte samarbeid – bør de gjøre noe? Svaret er ja. Det er en del av akademisk samarbeid å utveksle kulturelle perspektiver, lære om den andre og fortelle om de verdiene som rår hjemme. Enkelte ansatte som er involvert i samarbeidsprosjekter bør diskutere dette med sine kollegaer i Russland. Så kan man spørre hva ansatte som ikke er personlig involvert bør gjøre. Det blir mer en diskusjon om hva ledelsen bør gjøre eller bør la være å gjøre.

Samarbeid fremfor isolasjon

– Så hva bør ledelsen ved Universitetet i Tromsø gjøre?

– Det er et vanskelig spørsmål. Rektor ved UiT har tatt opp dette med rektor ved Narfu og blitt forsikret om at dette ikke hadde med aktivisme eller legning å gjøre. Så sier hun at hun må tro det hun blir fortalt, og at hun skal følge med. Det er bra at hun har tatt det opp og det er forståelig at hun sier at hun ønsker å tro på det, men hva skjer om det kommer frem ting som gjør at hun tror på at ansatte har blitt oppsagt på grunn av dette? Det syns jeg er en sak som rektor bør ta en debatt rundt internt, sier Rice.

– Som professor ved UiT – hva syns du om at ditt universitet samarbeider med russiske universiteter som opererer under et regime som har vedtatt flere lover for å begrense homofiles frihet?

– Jeg syns det er ekstremt vanskelig, men det å isolere den andre er sjelden oppskriften på fremgang. Jeg foretrekker engasjert, ærlig og åpent samarbeid fremfor isolasjon, sier Rice som vil oppfordre UiT til å ta opp temaet også på andre måter.

Foreslår norskrussisk samarbeidsprosjekt

– Jeg har foreslått at vi skal sponse et samarbeidsprosjekt om homofiles rettigheter på arbeidsplassen. Uten at jeg har veldig stor tro på at Narfu er særlig interessert i det. Men vi kan ikke gi oss med å si at det er kulturforskjeller. Vi snakker om menneskerettigheter her, ikke kulturforskjeller.

I en kort kommentar til Rice’ forslag om å sponse et samarbeidsprosjekt om homofiles rettigheter, sier rektor Anne Husebekk at det er en god idé.

– Det er en god idé fra Curt. Det kan jo være interessant å teste ut ideen på våre russiske samarbeidspartnere.