Kjønnsbalanse i akademia om 22 år. Ap vil ha handling nå
LUKK

Kjønnsbalanse i akademia om 22 år. Ap vil ha handling nå

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 7. mars 2018 kl. 16:00

Nina Sandberg i Arbeiderpartiet etterlyser konkrete tiltak fra regjeringen, i anledning Kvinnedagen 8. mars.

NIFU har nylig sett på hvor mange nye professorer som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2027.

Ifølge rapporten øker stadig kvinneandelen ved norske universiteter og høgskoler. Men hvis det ikke settes inn tiltak, må vi vente helt til 2040 før vi får likestilling i akademia.

I 2016 var kvinneandelen blant norske professorer på 28 prosent.

Fakta
<

Arbeiderpartiets Nina Sandberg tok opp problemstillingen i dagens Spørretime i Stortinget, i anledning Kvinnedagen 8. mars i morgen:

«Med mindre statsråden er tilfreds med å vente et par generasjoner på å oppnå kjønnsbalanse, hvilke tiltak vil regjeringen sette inn for å få opp farten på likestillingsarbeidet på dette viktige samfunnsområdet?».

Sandberg mener det haster med å få på plass tiltak.

– Professorstillinger er en viktig faglig lederstilling i akademia og i samfunnet, så dette hører ingen steds hjemme. Det er altfor langt fram til 2040, sier hun til Forskerforum.

– Det er mange jenter som studerer, som får gode karakterer og deretter stipendiater. Nå må vi ha konkrete tiltak for å se hvor det stopper i utdannings- og karriereløpet.

Ikke fornøyd

På grunn av at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er på reise til Tromsø, ble det eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), som svarte.

Hun sier regjeringen har ambisjoner på området.

– Veksten vi har sett i andelen av kvinner i faglige toppstillinger i universitets og høgskolesektoren skal fortsette i årene som kommer. Arbeidet med en god kjønnsbalanse i akademia henger tett sammen med ambisjonene om økt kvalitet i forskningen og høyere utdanning. Vi har ikke råd til å miste eller å gå glipp av noen av de gode hodene grunnet manglende likestilling og mangfold i denne sektoren.

Blant annet viser Michaelsen til Balanse-prosjektet i regi av Forskningsrådet og at Regjeringen støtter opp om arbeidet til komiteen for Kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF). For eksempel lyser nå NTNU ut lederstillinger med krav om likestillingskompetanse, hvor flere universiteter ellers i landet har fulgt etter.

Men Sandberg er ikke fornøyd.

– Ambisjonene er gode, men svarene blir for generelle. Man er bevisst på utviklingen, og da må man følge opp. Ingenting skjer av seg selv.

– Balansen mellom jobb og familie

Hun mener det er flere tiltak som kan fungere i akademia generelt.

– En studie i Forskningsrådet sitt Balanse-prosjekt viser nettopp at balansen mellom jobb og familie er en barrière mot likestilling i akademia. Spørsmålet om kjønnsbalanse handler også om arbeidsplassens kultur og struktur for likestilling.

Blant annet har Forskningsinstituttet Simula innført en såkalt familievennlig bonus for sine ansatte, hvor nybakte foreldre får 25.000 kroner i bonus, mens nybakte foreldre som jobber med doktorgrad får fire måneders ekstra finansiering.

Videre mener Sandberg at også Norge bør innføre en rekrutteringsstrategi for bedre kjønnsbalanse, slik flere land i Europa har gjort. Tidligere har Forskerforbundet bedt Regjeringen om å gå i dialog med sektoren, og Norsk studentorganisasjon har tatt til orde for det samme.

Hun har nå sendt skriftlig spørsmål til statsråd Nybø for å få svar på om regjeringen vil vurdere noen av disse tiltakene, og regner med å få svar om et par dager.

  • LES OGSÅ: