Opplyste ikke om Pfizer-honorar da han medpubliserte artikkel om Astrazeneca-vasksinen
Annonse

Opplyste ikke om Pfizer-honorar da han medpubliserte artikkel om Astrazeneca-vasksinen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 15. april 2021

De siste fem årene har overlege Pål André Holme mottatt over en million kroner fra Pfizer og Bayer. Han oppga ingen interessekonflikter da han medpubliserte en artikkel om Astrazeneca-vaksinen.

Det skriver Klassekampen.

Den norske professoren og overlegen Pål André Holme ledet det kliniske arbeidet i forbindelse med en artikkel om bivirkninger av Astrazeneca-vaksinen.

Annonse

Artikkelen sto i prestisjetunge New England Journal of Medicine (NEJM) og fikk mye internasjonal oppmerksomhet. Den konkluderte med at  blodpropp av typen som tok livet av tre helsearbeidere, skyldes Astrazeneca-vaksinen. Holme jobber ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Det som ikke står i fagartikkelen er ifølge Klassekampen at:

  • Holme mellom 2015 og 2019, da de siste tallene er fra, mottok  265.438 kroner fra legemiddelselskapet Pfizer og 663.659 kroner fra Bayer, ifølge selskapene selv.
  • Holmes selskap Hemaconsult mottatt henholdsvis 262.450 og 57.697 kroner fra Pfizer og Bayer i 2019.

Til sammen blir dette 1.249.244 kroner de siste fem årene.

Ifølge selskapene er pengene honorarer og utgifter til blant annet reise og overnatting.

Som kjent konkurrerer både Bayer og Pfizer konkurrerer med Astrazeneca om vaksiner.

Fylte ut åpenhetsskjema – krysset «nei» for pengeoverføringer

I forbindelse med publiseringen har Pål André Holme fylt ut et såkalt åpenhetsskjema, der man må oppgi eventuelle relevante samarbeidspartnere eller penger som er mottatt som kan gi inntrykk av inhabilitet. Dette følger av de etiske anbefalingene til International Committee of Medical Journal Editors.

Pål André Holme har har krysset «nei» etter spørsmål om han har mottatt pengeoverføringer fra relevante aktører de siste 36 månedene og på spørsmål om han har noen forbindelser som hos leserne vil kunne skape tvil om habilitet, ifølge Klassekampen.

Forskerforum har ikke fått tak i Pål André Holme torsdag.

På spørsmål fra Klassekampen om Holme ser noen etiske problemer med at han har mottatt store pengesummer fra konkurrenter til produsentene av vaksinen han har forsket på, svarer Holme:

– Nei, og det er viktig å presisere at jeg aldri har forsket på vaksiner. Funnene er gjort på grunnlag av observasjoner som ble gjort i forbindelse med behandling av pasienter innlagt på OUS Rikshospitalet, skriver han i en epost.

Han mener at han ikke gjorde noe galt da han krysset av «nei» til om han har mottatt penger fra relevante aktører de siste 36 månedene eller penger som kan gi inntrykk av inhabilitet.

Holme: – Korrekt å krysse «nei»

– Det er korrekt å avkrysse ‘»nei’» da det er irrelevant i forbindelse med den aktuelle publikasjonen. Hovedregelen er at disclosure skal finne sted der det er en sammenheng mellom den potensielle interessekonflikten (mottatt honorar fra et kommersielt selskap) og det som publiseres», skriver legen.

I et innlegg i Klassekampen torsdag skriver flere av Holmes medforfattere at de også har mottatt liknende betalinger.

De avviser likevel kontant at dette har påvirket forskningen:

«Hensikten med slike skjema er å opplyse om økonomiske bindinger som kan ha påvirket forskerne som publiserte arbeidet. Ja, flere av oss har mottatt honorarer fra farmasøytiske selskaper som ledd i opplæringsarbeid og oppdatering av kollegaer. Men, nei, dette representerer på ingen måte finansielle interessekonflikter som er relevant for en artikkel om fem helsearbeidere som ble alvorlig syke etter vaksinasjon. Tre av dem døde. Å fokusere på eventuelle mangler i selvrapporterinsskjemaer, er et grovt bomskudd og en avsporing. Vi spør oss om hva Klassekampen ønsker å oppnå.», skriver medforfatterne på artikkelen i New England Journal of Medicine.