Oppsigelse av UiB-ansatt opprettholdes
LUKK

Oppsigelse av UiB-ansatt opprettholdes

Av Jørgen Svarstad

Publisert 24. september 2020 kl. 15:49

Mannen som fikk sparken på grunn av bilder han tok av kvinnelige studenter, vurderer å gå til sak mot Universitetet i Bergen.

Universitetsstyret behandlet saken i lukket møte torsdag ettermiddag. Oppsigelsen av mannen blir opprettholdt, har universitetsstyret vedtatt med syv mot tre stemmer.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) vedtok før sommeren å si opp den vitenskapelige ansatte.

Han klaget, men fikk altså ikke medhold i universitetsstyret.

Den utløsende årsaken til oppsigelsen er bilder mannen har tatt av to kvinnelige studenter. Advokatfirmaet Thommessen, som UiB har brukt i saken, karakteriserer det som «skjult fotografering og oppbevaring av nærbilder av studenters kropssdeler som mage, rumpe og bryst».

Mannen hadde forut for dette, i 2018, fått en skriftlig advarsel fordi han hadde en relasjon som var «problematisk» med disse to studentene.

Mannens advokat, Mariann Helen Olsen i Forskerforbundet, kommenterer:

– Han er selvsagt skuffet. Han vil nå vurdere om han skal gå videre med saken i en rettslig prosess.

Dette er saken

Den oppsagte mannen var veileder for de to kvinnene da de var masterstudenter.

Sakspapirene understreker at relasjonene med de to studentene ikke var «av seksuell karakter», men likevel var problematiske ut fra vedkommendes rolle som studentenes veileder. 

Han fikk en advarsel for dette i 2018. Etter dette skal mannen ikke ha gjort noe som har brutt vilkårene for den skriftlige advarselen. Men i 2019 kom det et nytt varsel om forhold fra 2017 som tidligere ikke var kjent.

Blannt annet kom det frem at de to studentene, som nå er stipendiater, ble kontaktet av mannens ekskjæreste. Hun hadde kommet over noen bilder på sin eksmannns harddisk.

Ifølge varselet var dette «bilder av studenter i studiesituasjonen, hvor fokus er på rumpe, rumpesprekk, etc. Bildene har en klar seksualisert fremstilling». 

Hans fagforening Forskerforbundet avviser imidlertid at bildene er seksualiserte.

– Tatt uten samtykke

Universitetet leide inn advokatfirmaet Thommessen til å vurdere saken.

Ifølge Thommessens fremstilling skal noen bilder skal være tatt uten at kvinnen samtykket til det. Andre bilder skal være tatt på en tur der en kvinne skal ha kjent til at bildene ble tatt, men at det ikke var klart for kvinnen at han også tok bilder som fokuserte på rumpe, bryst og mage. 

Men ifølge universitetets egen HR-avdeling er de nye forholdene i saken ikke grunnlag for oppsigelse.

Deres vurdering er at bildene, som ble tatt i 2017, vanskelig kan hevdes «er en gjentatt krenkelse etter advarselen gitt i september 2018″. HR-avdelingens konklusjon var at mannen har rettet seg etter advarselen og ikke begått nye krenkelser av tjenestepliktene etter mottatt advarsel i 2018.

Men universitetsstyret har altså nå kommet til en annen avgjørelse.

Mannens advokat Mariann Helen Olsen i Forskerforbundet har hevdet at det ikke kan gis oppsigelse hvis arbeidsgiver har valgt å reagere med en advarsel, med mindre det inntrer nye kritikkverdige forhold.

Olsen har også vist til at bildene stammer fra tiden før advarselen ble gitt og at saken «må anses avgjort selv om dette ble kjent for arbeidsgiver i etterkant. Forholdet er heller ikke av så graverende karakter at det er sannsynlig at det ville endret arbeidsgivers sanksjon i dette tilfellet. Dette synspunktet synes også å støttes av UiBs HR-avdeling.»

Hun sier også at hennes klient ikke kjenner seg igjen i omtalen av forholdene som arbeidsgiver har gitt.

Universitetsdirektøren: – Krenker studentens integritet

I sin saksfremstilling skriver universitetsdirektør Kjell Bernstrøm at han mener det er riktig å behandle bildene som et nytt forhold.

Han minner videre om at både advokatfirmaet og universitetets HR-avdeling mener fotograferingen av studentene er brudd på universietets etiske retningslinjer.

Han mener videre at fotograferingen er «egnet til å krenke studentens integritet, og bryter med den profesjonalitet som forventes fra en ansatt».

Den oppsagte har forklart at han tok nærbilder av kroppsdeler fordi han brukte en fotografisk metode der han, som i et puslespill, setter sammen mange bilder til ett bilde. Men universitetsdirektøren skriver at han anser at bildene er brudd på universitetes retningslinjer, og ser det ikke som nødvendig å gå «nærmere inn i en diskusjon om fotografiske metoder».

Mannen skal også i møte med UiBs HR-avdeling ha tilbakeholdt informasjon og gitt uriktig informasjon om bildene. Dette er ifølge universitetsdirektøren «problematisk» på grunn av forhold til den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.

Han avslutter:

«Avslutning av et arbeidsforhold er en sterk reaksjon med store konsekvenser for den ansatte, og terskelen for å gå til oppsigelse skal være høy. Universitetsdirektøren mener likevel at universitetets ansvar for studentenes læringsmiljø må veie tungt i denne saken.
Universitetsdirektøren mener også at den tidligere påtalte relasjonen til studenter må kunne tillegges vekt i denne vurderingen selv om det er reagert med en advarsel. Fakultetet har sett det som nødvendig å avslutte arbeidsforholdet, og har, basert på en juridisk vurdering av at det foreligger grunnlag for både avskjed og oppsigelse, valgt å meddele oppsigelse. Universitetsdirektøren finner etter ny gjennomgang av saken ikke grunn til å omgjøre fakultetsstyrets vedtak.»

Les også: