UiB-ansatt fikk sparken etter å ha tatt bilder av kvinnelige studenter
LUKK
Annonse
Annonse

UiB-ansatt fikk sparken etter å ha tatt bilder av kvinnelige studenter

Av Aksel Kjær Vidnes og Jørgen Svarstad

Publisert 19. juni 2020 kl. 13:33

Ekskjæresten oppdaget bildene og varslet universitetet.

Som Forskerforum skrev tidligere denne uken, har en vitenskapelig ansatt blitt oppsagt fra Universitetet i Bergen (UiB). Rektor Dag Rune Olsen sa det dreide seg om en metoo-sak, mens dette ble avvist av mannens advokat og fagforening, som er Forskerforbundet.

Nå har UiB offentliggjort sakens dokumenter, som er delvis sensurert av personvernhensyn. Det viser seg at den utløsende årsaken til at han ble oppsagt er bilder han har tatt av kvinnelige studenter.

Forskerforbundets hovedtillitsvalgt ved UiB Steinar Vagstad uttalte nylig at saken ikke dreide seg om studenter i en veiledersituasjon. Det kommer frem av sakspapirene at det ikke stemmer. I 2018 fikk mannen en skriftlig advarsel for sin oppførsel mot to kvinnelige masterstudenter, som han var veileder for.

I ettertid har det kommet frem nye opplysninger om forhold knyttet til den tiden. På bakgrunn av disse nye opplysningene har universitetet sagt opp mannen på grunn av brudd på universitets retningslinjer. 

Ekskjæresten varslet 

Sakspapirene understreker at relasjonene med de to studentene ikke var «av seksuell karakter», men likevel var problematiske ut fra vedkommendes rolle som studentenes veileder. 

«These relations, intimate, but non-sexual, were too close, considering [sensurert] role as a supervisor for the two. These relations put the students in a very challenging and uncomfortable position,» lyder det i advarselen mannen fikk i 2018.

Etter dette skal mannen ikke ha gjort noe som har brutt vilkårene for den skriftlige advarselen. Men i 2019 kom det et nytt varsel om forhold fra 2017 som tidligere ikke var kjent. I det nye varslet kom det påstander om at mannen på et tidspunkt skal ha lagt seg i sengen til varsleren selv om det var avklart at han skulle sove i et annet rom i forbindelse med en tur etter et feltopphold. Han skal også ved en anledning ha kneppet opp brystholderen til to studenter han var veileder for. Dette nekter mannen for at har skjedd, etter det Forskerforum forstår.

I dette varselet kommer det også frem at de to studentene som nå er stipenidater ble kontaktet av mannens ekskjæreste. Kvinnen, som også er ansatt ved UiB, hadde kommet over noen bilder på mannens harddisk. Ifølge varselet var dette «bilder av studenter i studiesituasjonen, hvor fokus er på rumpe, rumpesprekk, etc. Bildene har en klar seksualisert fremstilling». Mannens lokale fagforening avviser imidlertid at bildene er seksualiserte.

Intern vurdering: Ikke grunnlag for oppsigelse

Universitetet leide inn advokatfirmaet Thommessen til å vurdere saken. Ifølge Thommesens redegjørelse har ekskjæresten overlevert flere billedserier med bilder av kvinnelige studenter som mannen skal ha tatt med sin mobiltelefon i undervisningssituasjoner. Hun skal ha varslet fordi hun «fremdeles mener denne personen utgjør en fare for studentene». Noen bilder skal være tatt uten at kvinnen samtykket til det, mens andre bilder skal være tatt på en tur der en kvinne skal ha kjent til at bildene ble tatt, men at det ikke var klart for kvinnen at han også tok bilder som fokuserte på rumpe, bryst og mage. 

Ifølge universitetets egen HR-avdeling er de nye forholdene i saken ikke grunnlag for oppsigelse. Ifølge HR-avdelingens vurdering er bildene tatt tilbake i 2017 «og det kan da vanskelig hevdes at forholdet er en gjentatt krenkelse etter advarselen gitt i september 2018.» HR-avdelingens konklusjon var at mannen har rettet seg etter advarselen og ikke begått nye krenkelser av tjenestepliktene etter mottatt advarsel i 2018, og at det derfor ikke var grunnlag for oppsigelse.

HR-avdelingen mente bildene ikke kunne karakteriseres som seksuell trakassering, men at han hadde opptrådt respektløst og krenket kvinnens integritet og verdighet. HR-avdelingen vurderte det som en mulighet å gi mannen en ordensstraff.

Mannen kjenner seg ikke igjen

I et brev fra mannens advokat Mariann Helen Olsen legges det vekt på at det ikke kan gis oppsigelse eller avskjed hvis arbeidsgiver har valgt å reagere med en advarsel med mindre det inntrer nye kritikkverdige forhold. «Det er som presisert ovenfor ikke oppstått nye forhold etter at advarselen ble gitt,» skriver Forskerforbundet.

Olsen viser også til at bildene stammer fra tiden før advarselen ble gitt og at saken «må anses avgjort selv om dette ble kjent for arbeidsgiver i etterkant. Forholdet er heller ikke av så graverende karakter at det er sannsynlig at det ville endret arbeidsgivers sanksjon i dette tilfellet. Dette synspunktet synes også å støttes av UiBs HR-avdeling.»

I sakspapirene kommer det frem at mannen skal ha tatt bilder av kvinnelige studenter og at det skal ha vært fokusert på rumpe, mage og bryst. Mannens advokat Mariann Helen Olsen sier at hennes klient ikke kjenner seg igjen i omtalen av forholdene som arbeidsgiver har gitt.

– Han kjenner seg overhodet ikke igjen i den beskrivelsen, sier Olsen til Forskerforum. 

– Uklart om samtykke

Forskerforbundet avviser at lovens vilkår for oppsigelse er oppfylt. Forskerforbundet mener forholdene som er kommet frem ikke kan anses som krenkelse av tjenesteplikter, brudd på etiske retningslinjer eller lojalitetsplikten.

«Det å fotografere andre i det offentlige rom er ikke en krenkelse av tjenesteplikter. I tillegg er det i dette tilfellet uklart hvor og når dette er skjedd, samt at studentene også sier de har samtykket,» skriver mannens advokat.

Forbundet mener de etiske retningslinjene ble redigert i 2018 og således ikke kan få tilbakevirkende kraft for hendelser i 2017, og mener heller ikke mannen har brutt lojalitetsplikten ved ikke å informere om bildene.

I tillegg legger forbundet vekt på at bildene har blitt skaffet til veie på en «graverende» måte. Ekskjæresten skal ha fått tilgang til fotoene fordi hun har hatt tilgang til leiligheten for å mate katten hans. «Ved dette mener hun at hun fant dette på hans harddisk, noe [mannen] ikke uten videre er enig i.»

Klager på avgjørelsen

Advokatfirmaet Thommessen svarer på Forskerforbundets innvendinger at deres konklusjon opprettholdes. I sakspapirene viser Thommessen til at fotograferingen, som beskrives som «gjentatte krenkelser» ikke tidligere er «avgjort eller reagert på av UIB, og gir alene et selvstendig grunnlag for oppsigelse. I Thommessens svarbrev hevdes det flere ganger at fotograferingen var gjort i skjul. Thommessen vektlegger også at mannen skal ha forklart seg uriktig overfor arbeidsgiver om hvorfor han hadde tatt bildene.

Advokat Olsen ønsker ikke å kommentere saken annet enn at hun mener at det ikke er rettslig grunnlag for å si opp mannen. 

– Vi er opptatt av det rettslige grunnlaget for oppsigelse, at han skal få en ordentlig prosess i saken, og at vi følger spillereglene i arbeidslivet. Det rettslige grunnlaget for denne saken er at det ikke er grunnlag for oppsigelse.

Forskerforbundet vil klage på vedtaket for at han skal få en ny vurdering. 

– I det videre må han få imøtegå påstandene i klagebehandlingen.

Tillitsvalgt: – Ikke seksualiserte bilder

Steinar Vagstad, som er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB, sier til Forskerforum at han bestrider at bildene er seksualiserte.

– Sakpapirene gir en seksualisert framstilling av helt uskyldige bilder, sier han.

Han oppforder universitetet til å gi innsyn i bildene, så man selv kan ta stilling til om de er seksualiserte eller ikke.

Vagstad reagerer også på at universitetet valgte å bruke et eksternt advokatfirma til å vurdere grunnlaget for oppsigelse, når universitetets HR-avdeling konkluderte med at det mannen hadde gjort ikke var oppsigelsesgrunn.

– Jeg tenker at det betyr at de hadde konkludert på forhånd før de kontaktet HR-avdelingen, sier Vagstad til Forskerforum.

Les også: