Tillitsvalgt anklager UiB-rektor for å feilinformere og sverte oppsagt ansatt
LUKK
Annonse
Annonse

Tillitsvalgt anklager UiB-rektor for å feilinformere og sverte oppsagt ansatt

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 18. juni 2020 kl. 09:28

Rektor Dag Rune Olsen anklages for å feilinformere om hvorfor en ansatt er oppsagt. – Han bør beklage at han engasjerer seg i offentlig sverting, sier hovedtillitsvalgt.

Tidligere denne uken kom det frem at en vitenskapelig ansatt er oppsagt fra Universitetet i Bergen (UiB). Mens universitetet fremholder at oppsigelsessaken dreier seg om metoo-anklager, avviser mannens advokat og fagforening at arbeidsgivers beskrivelse av saken stemmer. 

– Min klient ønsker ikke å kommentere utover at han ikke kjenner seg igjen i arbeidsgivers beskrivelse av saken, sier advokat Mariann Helen Olsen i Forskerforbundet.

– Seksuell trakassering

UiB-rektor Dag Rune Olsen står imidlertid på sin beskrivelse av saken.

– Jeg oppfatter saksfremlegget som fakultetsstyret har forholdt seg til som å være forenelig med adferd som ofte omtales som «metoo».

– Hva legger du i «metoo»?

– Adferden det er snakk om er knyttet til en veilederrelasjon til kvinnelig student og er av en slik natur at den i fakultetets styresak anses å være grunnlag for oppsigelse. Ytterligere detaljer rundt adferden ønsker jeg ikke å gå inn på.

– Dersom saken påklages så vil naturligvis en grundig gjennomgang og vurdering av selve forholdene i saken blir foretatt av universitetsstyret, sier rektor Dag Rune Olsen.

– Ikke seksuell trakassering

Overfor NRK har imidlertid Olsen sagt rett ut at saken dreier seg om «seksuell trakassering av flere kvinnelige studenter».

Det får hovedtillitsvalgt i Forskerforbundets lokallag ved UiB Steinar Vagstad til å reagere. 

– Som tillitsvalgt har jeg fått se sakspapirene. Saken handler ikke om seksuell trakassering og heller ikke om studenter, sier Vagstad til Forskerforum. 

(Ifølge sakspapirer som har blitt offentliggjort i etterkant av denne artikkelen er det ikke korrekt at saken ikke dreier seg om studenter. Journ.anm.)

Krever beklagelse fra rektor

– Hvis Dag Rune Olsen med «en sak som han forstår som ‘metoo’» mener noe annet enn seksuell trakassering bør han kanskje forklare nærmere hva han mener, sier Vagstad.

– Uansett hva han legger i denne ulne formuleringen, bør han beklage at han som institusjonens øverste leder engasjerer seg i offentlig sverting av en av sine tilsatte, dels i form av svært selektive lekkasjer av ting som står i de fortrolige saksdokumentene, dels ved å feilinformere fra de samme dokumentene. Jeg håper UiB gir media innsyn i sakspapirene slik at de kan se med egne øyne hva arbeidsgiversiden holder på med, sier Vagstad.

Dag Rune Olsen har blitt forelagt Vagstads uttalelse. I sitt svar viser Olsen til uttalelser til Bergens Tidende fra dekanen ved det aktuelle fakultetet, Det matematisk-natur­vitenskapelige fakultet. Til avisen sa også dekan Helge K. Dahle at saken dreide seg om veilederforhold og kvinnelige studenter. Ut over det kommenterer ikke Olsen anklagene om å feilinformere i saken.

– Jeg ønsker ikke å polemisere med Forskerforbundets representant i saken, sier Olsen.

Forskerforum har også spurt dekan Dahle om en kommentar til Vagstads kritikk.

– Jeg har ikke noen ytterligere kommentar utover det jeg har uttalt til andre medier, sier Dahle med henvisning til at han mener saken dreier seg om et veileder/student-forhold.

Uenige om forløpet

Det er også uenigheter knyttet til hendelsesforløpet i saken. Ifølge Khrono, som først omtalte saken, skal oppsigelsen ha kommet som følge av nye forhold etter at mannen hadde fått en skriftlig advarsel for en lengre stund siden. Til Khrono sa Olsen at «det har vært iverksatt tiltak på et tidligere tidspunkt som ikke i tilstrekkelig grad har gitt ønsket effekt». Det mener Vagstad er en merkelig fremstilling av saken, fordi det ikke skal være snakk om nye kritikkverdige forhold etter den første advarselen.

– Vedkommende er ikke anklaget for noe galt etter at han fikk den første reaksjonen. Hvilken ønsket effekt av tidligere tiltak er det da rektor savner, spør Vagstad.

Ifølge Khrono skal universitetets egne jurister ha innstilt på at det ikke var grunnlag for å si opp den ansatte. Det er en ekstern advokat som har konkludert at det var oppsigelsesgrunn. 

Vagstad reagerer også på at rektor Olsen fremstiller det som om universitetet er opptatt av å ivareta begge parter i slike saker.

– Han bedyrer at de passer på å se begge sider av saken og har omsorg for begge parter. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i at universitetet viser omsorg for begge sider i denne saken.

Vil gå gjennom saken på nytt

Rektor Olsen mener fortsatt at det har vært gjort tiltak overfor den ansatte som ikke har hatt effekt:

– Saken er ikke av helt ny dato, og tiltak har vært iverksatt. Det følger av det faktum at fakultetsstyret får seg forelagt en oppsigelsessak at en ikke har nådd frem med tiltakene.

Olsen mener Vagstad får stå fritt til å mene at arbeidsgiver ikke har utvist tilstrekkelig omsorg for den oppsagte mannen. 

– Vi mener imidlertid vi har ivaretatt både arbeidstakeren og motparten i saken, i tråd med den omsorgsplikt som påhviler arbeidsgiver.

Forskerforbundet har varslet at forbundet vil klage på oppsigelsesvedtaket. Dag Rune Olsen sier at det vil føre til en ny gjennomgang av saken.

– Mine svar på henvendelser fra media har vært om saken slik den er forelagt tilsettingsorganet, det vil si fakultetsstyret i dette tilfellet. Dersom saken påklages så vil naturligvis en grundig gjennomgang og vurdering av selve forholdene i saken blir foretatt av universitetsstyret. 

Denne artikkelen ble oppdatert 18. juni kl. 11.00 med en uttalelse fra Helge K. Dahle. Artikkelen er også oppdatert 19. juni kl. 13.49 med ny informasjon knyttet til en påstand om at saken ikke har å gjøre med studenter i veilderrelasjon.

Les også: