Aldri før har det vært flere studenter i Norge. Særlig én aldersgruppe står for økningen.
LUKK

Aldri før har det vært flere studenter i Norge. Særlig én aldersgruppe står for økningen.

Av Julia Loge

Publisert 25. mars 2021 kl. 12:04

På ti år har det blitt over 65.000 flere studenter, viser nye tall fra SSB.

Det var mer enn 10.000 flere studenter i 2020 enn året før, og dermed har antallet studenter krøpet over 300.000, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå, SSB.

Aldri før har det vært så mange studenter som det var i fjor.

Det er særlig én aldersgruppe som står for økningen. Den største prosentvise økningen i antall studenter finner vi nemlig blant 19-åringene.

I 2020 var det registrert 1 900 flere studenter i Norge i alderen 19 år sammenlignet med fjoråret. Dette utgjør en økning på nærmere 16 prosent. Til sammenligning har gjennomsnittlig årlig vekst blant 19 år gamle studenter vært på 1 prosent i perioden 2010-2019.

– Den store økningen i 19 år gamle studenter i Norge kan ses i lys av begrensede muligheter til reising, friår med arbeidsinntekt samt utenlandsstudier som følge av koronapandemien, sier Maj-Lisa Lervåg i SSB i en pressemelding.

37,9 prosent av 19-24 åringer var i høyere utdanning i 2020. Blant kvinner i alderen 19-24 studerer nesten halvparten, altså 46 prosent. Blant menn er andelen studenter lavere, 30 prosent. 16,7 prosent av aldersgruppen over, altså de mellom 25 og 29 år, er også studenter.

Færre utenlandsstudenter

13.500 av de 300.000 studentene er i utlandet, og det er ikke overraskende en nedgang fra nesten 14.500 året før. Storbritannia er det mest populære studiestedet, etterfulgt av Danmark, Polen og USA.

Andelen norskfødte med innvandrerforeldre som studerer ligger nesten 10 prosentpoeng over andelen studenter i den øvrige befolkningen. Det vil si at i aldersgruppen 19-34 år, studerer 37 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene, mens i den øvrige befolkningen studerer 27 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene, i denne aldersgruppen.

Ikke alle studenter studerer

Ifølge Universitas har Universitetet i Oslo over 6000 studenter som ikke fullførte et eneste studiepoeng høsten 2020. Det er 24 prosent av UiOs 26.500 studenter.

Studiedirektør ved UiO, Hanna Ekeli, forteller til studentavisen at masterstudenter er overrepresentert i statistikken. Det er fordi mange av dem har emner som går over to semestre. De tar dermed ingen studiepoeng det første semesteret, men får heller alle 60 poengene registrert i andre semester.

–⁠ En viss andel av studentene får ikke avlagt eksamen grunnet gyldig forfall, og en viss andel studenter består ikke eksamen. Andre har også søkt om, og fått innvilget, permisjon fra studiene, forklarer Ekeli.

  • Les mer: