Hvem har de mest og minst fornøyde studentene? Hvem bruker mest tid på studiene? Se oversikten her.
LUKK
Annonse
Annonse

Hvem har de mest og minst fornøyde studentene? Hvem bruker mest tid på studiene? Se oversikten her.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. februar 2021 kl. 07:05

Norges minste høyskole har de mest fornøyde studentene.

På Rodeløkka i Oslo ligger en høyskole du kanskje ikke har hørt om. Det er i så fall ikke så rart. Med sine ti studenter er de Norges minste. De har bare ett studieprogram og tar inn studenter kun hvert tredje år.  

Høyskolen for dansekunst har Norges mest fornøyde studenter, viser den ferske undersøkelsen Studiebarometeret fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).  

Studentene utdannes i utøvende og skapende dans og koreografi.  

– Vi følger studentene veldig tett. De får individuell veiledning hver eneste dag, forklarer rektor Camilla Myhre. 

Små, private høyskoler gjør det best

I Studiebarometeret svarte over 30 000 studenter ved 41 institusjoner høsten 2020 på spørsmål, blant annet om hva de synes om studieprogrammet sitt.  

Tendensen er, som i tidligere utgaver av den årlige undersøkelsen, at studenter ved små, private og spesialiserte høyskoler er mest fornøyde. 

Se fremleggelsen av rapporten her:

I undersøkelsen ble studentene bedt om å oppgi grad av enighet i utsagnet «jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på», på en skala fra en til fem.

Da fikk Høyskolen for dansekunst en blank femmer. På andre plass kommer den private Høgskulen for grøn utvikling på Jæren, som har i underkant av 50 studenter.

Av de ti institusjonene med mest fornøyde studenter, er syv private. Flertallet har under 500 studenter.

Her er oversikten over hvor tilfredse studenter ved landets universiteter og høyskoler er (på en skala fra 1 til 5):

Universitetene havner midt på treet

Camilla Myhre ved Høyskolen for dansekunst synes det er interessant at de små gjør det så bra.

Hun forteller at den lille høyskolen har kjempet en hard kamp for å komme inn på statsbudsjettet. I 2019 fikk utdanningen for første gang driftsstøtte, etter bare tre års drift.

– Det har jo vært en reform der alle skal bli store ved å slå seg sammen. Vi har gått veldig i bresjen for å fortelle politikerne at det er viktig at det finnes små institusjoner, og at det er viktig at det kan oppstå nye utdanninger utenfor det etablerte. At vi får et slikt resultat er veldig viktig for oss. Det viser at det finnes små utdanninger som kan drive med få studenter og få gode resultater, sier hun.

I undersøkelsen havner universitetene midt på treet eller dårligere når det gjelder studentenes generelle tilfredshet.

Første universitet på listen er NMBU, som kommer på på 12. plass av 41 institusjoner. Deretter kommer Nord universitet, på 18. plass.

Disse fagområdene har mest fornøyde studenter

Studiebarometeret undersøker også hvilke NMBufagområder og studieprogram som har de mest fornøyde studentene.

Det viser seg at det er de som studerer religion, fysikk, idrett og samferdsel og sikkerhet som er mest tilfredse med tilbudet.

I den andre enden av skalaen finner vi sykepleier- lærerstudentene. Helt nederst ligger hotell- og reiselivsfag.

Se oversikten for utdanningstyper nedenfor. Du kan bla deg gjennom tabellene og søke i søkefeltet.

Korona har selvsagt satt sitt preg på hvordan studentene vurderer studietilbudet sitt. Det kan du lese mer om i denne saken.

Som Forskerforum har skrevet, har lærerutdanningene har gjennom flere år havnet på bunn når det gjelder studenttilfredshet.

Ingen stor endring for lærerstudenter

Og det er ingen stor endring i tilfredshet for disse studentene fra 2019 til 2020.

For sykepleier- og hotell- og reiselivsstudentene har det derimot vært større negativ utvikling det siste året.

Fornøyde studenter i arkitektur og eiendomsmegling

Nokut har også gitt Forskerforum en oversikt over hvor tilfredse studentene ved det enkelte studieprogram er.

Her er oversikten for alle studieprogrammene som er med i undersøkelsen. (Noen er ekskludert på grunn av få respondenter/studenter).

Disse bruker mest og minst tid på studiene

Studiebarometeret undersøker også hvor mye tid studentene bruker på studier. Undersøkelsen finner at det har vært en en liten nedgang i tidsbruken det siste året.

Derimot har det vært en økning i hvor mye tid studentene bruker på egenstudier. Og det vært en tydelig nedgang i tid brukt på organiserte læringsaktiviteter.

Hele 34 prosent oppgir å ha brukt mer tid på egenstudier.

Nokut setter dette i sammenheng med korona.

Mange studenter oppgir også å ha fått et redusert undervisningstilbud etter nedstengningen 12. mars.

Nokut har også tall på hvilke studenter som bruker minst og mest tid på studiene.

I snitt bruker studentene 33,9 timer i uken på egenstudier og organiserte læringsaktiviteter. Men det er store variasjoner.

Odontologistudentene anslo at de bruker 49 timer i snitt på studier i uka. Av dette var 22 timer egenstudier. Disse studentene var også de som hadde flest timer organiserte læringsaktiviteter.

På de neste plassene kommer arkitektur, hotell- og reiselivsfag og medisin.

De som bruker minst tid på studiene er grunnskolelærerstudentene, pedagogikkstudentene og de som studerer språk og humanistiske fag.

Se oversikten her:

Fakta om studiebarometeret:

  • Studiebarometeret 2020 utføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Spørsmålene om korona er utviklet av Nifu og Nokut.
  • 30 000 respondenter, svarprosent på 44.
  • Gjennomført høsten 2020.

Les også: