Petter Aasen fortsetter som rektor på USN

Petter Aasen fortsetter som rektor på USN

Av Julia Loge

Publisert 22. november 2019

Med få kvalifiserte motkandidater kan Aasen ta fatt på sitt 13. år som rektor.

– Et samlet styre mener at Petter Aasen er den best kvalifiserte søkeren. Han har bred ledererfaring, og har vist at han lykkes med å oppnå resultater, sier styreleder Tore Isaksen i en nyhetssak hos Universitetet i Sørøst-Norge USN.

Aasen har vært rektor i 12 år allerede, først for Høgskolen i Vestfold, deretter for Høgskolen i Buskerud og Vestfold etter den første fusjonen, så for Høgskolen i Sørøst-Norge etter neste fusjon, og til sist for Universitetet i Sørøst-Norge etter akkrediteringen i 2018. Nå er han ansatt for fire nye år.

– Under Aasens ledelse har USN oppnådd mye på kort tid, og vi er overbevist om at utviklingen vil fortsette. I neste periode er det behov for at rektor vier en noe større del av sin oppmerksomhet til utvikling internt i organisasjonen, og det har vi tillit til at han vil ivareta på en god måte, sier Tore Isaksen.

Det var fem søkere til stillingen, av dem var det bare to som hadde bakgrunn fra universitetssektoren.

– Basert på informasjon i søkerlisten, kan det se ut til at ikke alle kandidatene var kvalifiserte til stillingen som universitetsrektor. Vil du si at styret hadde tilstrekkelig grunnlag til å foreta en ansettelse?

– Det er riktig at ikke alle kandidatene var kvalifiserte til stillingen, men tre av søkerne ble kalt inn til intervju, og Petter Aasen var den beste i dette heatet. Han kan vise til resultater, og kjenner universitet godt, sier styrelederen til Ringerikes blad.