Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Frykter at potensielle rektorkandidater lar seg skremme av kort frist

Av Julia Loge

Publisert 1. oktober 2019

Universitetet i Sørøst-Norge har lyst ut rektorstillingen med 15 dagers varsel.

Ved nyttår går rektor Petter Aasens åremålsstilling ut, og Universitetet i Sørøst-Norge er nå på jakt etter ny rektor. Opprinnelig ble stillingen lagt ut med bare ti dagers frist, men denne er nå utvidet til 11.oktober, slik at søkere har fått femten dager på seg fra annonsen ble lagt ut 25. september.

– Det er en viktig lederstilling i denne sektoren som nå er ledig. Men vi frykter at den korte fristen ikke virker rekrutterende, sier Berit Bratholm.

– Etter samtaler med kolleger ble det tydelig at den korte søknadsfristen kan gi inntrykk av at prosessen ikke er åpen nok for alle til å delta, sier Lars Frers.

Begge sitter i utvalget som skal innstille ny rektor, før styret fatter vedtaket.

Frers sitter også i universitetsstyret som faglig representant. Han sier at utlysningen kommer seint fordi det forrige styret ønsket at det nye styret skulle ha styring over hele ansettelsesprosessen. Det nye styret hadde første møte 12. og 13. september.

Frers mener at en bedre løsning hadde vært å gi en lenger frist, selv om det kunne ført til at en ny rektor ikke er klar til å ta over kontoret 1. januar 2020.

Har vært rektor i 12 år

Aasen har vært rektor i 12 år allerede, først for Høgskolen i Vestfold, deretter for Høgskolen i Buskerud og Vestfold etter den første fusjonen, så for Høgskolen i Sørøst-Norge etter neste fusjon, og til sist for Universitetet i Sørøst-Norge etter akkrediteringen i 2018. Nå utelukker han ikke nye fire år.

Petter Aasen har fulgt fusjonsprosessen gjennom 12 år som rektor. Foto: USN

– I utgangspunktet er jeg positiv til å videreføre arbeidet fra første periode. Vi har fått nytt styre og dersom det nye styret viderefører den strategiske kursen som ble satt av det forrige styret og etterspør min kompetanse, så er jeg innstilt på å søke, sier Aasen til Forskerforum.

Han skal gjennom flere ledd før han er klar til å søke, både et møte med styreleder Tore Isaksen og med Amrop Delphi, rekrutteringsfirmaet som leder prosessen.

– Og så får jeg se hva som kommer ut av det, sier Aasen.

Aasen fyller snart 67 år og vil bli 70 år i løpet av den kommende rektorperioden. Det vil si at han etter hovedregelen skal gå av med alderspensjon. Samtidig finnes det mulighet for å søke om å fortsette i stillingen etter 70 år, så dersom arbeidsgiver ønsker det, er det ingenting i veien for at Aasen fortsetter som rektor, hvis han blir ansatt igjen.

Viktig med god prosess

– Er fristen så kort fordi det allerede finnes en intern kandidat, sittende rektor?

– Nei. Dette er absolutt ikke et signal om at vi har en intern kandidat, selv om tidsfristen nå har blitt veldig kort. Det står også i utlysningen at vi oppfordrer kvinner til å søke. Petter Aasen har gjort en formidabel jobb over mange år, og han vil søke, men vi ønsker at det også skal komme nye søkere, som kanskje kan bli i mer enn en periode og følge utviklingen videre. Og hvis noen får for kort frist, så er det bare å gi signaler, så er det mulig å levere i etterkant, sier Mette Bunting, som også sitter i universitetsstyret.

Også Lars Frers sier at den korte fristen skyldes tidspress:

– Stillingen starter 1.1. og det må gå ganske fort å få inn ny. Samtidig ble det nytt styre fra august, og det var ønsket at det nye styret behandlet hele prosessen, derfor ble det kort tid, svarer Frers.

USN fikk nytt styre fra 1. august. Foran fra venstre står Tora Berg Hatlestad, Mogens Rysholt Poulsen, Tore Isaksen, Tine Rørvik og Lars Frers. I midten fra venstre Mattias Øhra, Mona Sæbø, Øyvind Reidar Bakke Reier, Kristin Saga og Mette Bunting. Bak står Eton Williams. Foto: USN

– Nå høres det ut som om den korte fristen var uunngåelig?

– I styret vedtok vi sammen den forholdsvis korte fristen. Det kunne vært mulig å utsette fristen hvis det var behov for mer tid, og utlysningsteksten åpner også for den muligheten sier Frers.

– Men ville ikke det framstått som uprofesjonelt, å ikke rekke å ansette en ny før åremålet går ut?

– Jeg tror at det heller er motsatt. Det er viktig å ha en lang og god prosess, som gir tid til frister som gjør det realistisk at alle involverte kan gjøre en grundig jobb.

– Marginene er for knappe

Frers får støtte fra Berit Bratholm, som er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved USN og representerer fagforeningene i innstillingsutvalget.

– Vi er redde for at marginene er for knappe. Man kan tenke seg at det tar litt lenger tid å rekruttere kvalifiserte søkere til en så stor samfunnsoppgave som rektor ved universitet, sier hun til Forskerforum.

– Vi ser på dette som en krevende jobb. USN er landets nyeste universitet og vi er i en spennende posisjon og i støpeskjeen som landets nyeste universitet. Som representanter for ansatte og tjenestemannsorganisasjonene er vi opptatte av å få en fremtidig leder som utvikler USN til et foretrukket universitet for studenter og ansatte, og samtidig sørger for å videreutvikle demokratiske styringsformer og medbestemmelse for alle ansatte ved USN, sier Bratholm.

  • Les også: