Ph.d.-kandidat ble kastet ut etter å ha jukset med bilder
LUKK

Ph.d.-kandidat ble kastet ut etter å ha jukset med bilder

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. februar 2022 kl. 23:44

Kandidaten forklarte at han hadde kopiert andres bilder fordi han manglet egne resultater.

«Å late som om dette er hans eget syns jeg er å gå for langt. Kan det ha konsekvenser?».

Slik avsluttes en epost som ble sendt til to ansatte ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2020. Den ble sendt dagen etter en ph.d-kandidat hadde hatt en presentasjon av «funnene» sine så langt i doktorgradsarbeidet. Men en person som var til stede på presentasjonen, hadde oppdaget at figurer var kopiert og manipulert, skrev avsenderen.

I fjor ble ph.d.-kandidaten felt for vitenskapelig uredelighet av universitetets redelighetsutvalg.

Kopierte bilder fra masteroppgave

Det var under midtveisevalueringen sin at kandidaten presenterte arbeid han sa han hadde utført. Men i etterkant viste det seg at han hadde presentert resultater og bilder som var manipulert og kopiert fra andre. Han hadde kopiert bilder fra en students masteroppgave og fra et diskusjonsforum for forskere, uten å oppgi kilden. Bilder var også manipulert.

Dette går frem av saksdokumentene som Forskerforum har fått tilgang til.

I møter med instituttet og fakultetet la han kortene på bordet og beklaget. Han hadde fusket i presentasjonen rett og slett fordi han manglet resultater i sitt eget prosjekt, forklarte han.

Redelighetsutvalget ved UiB konkluderte med at mannen forsettlig brøt forskningsetikkloven.

«Etter utvalgets mening er formen for plagiering/manipulering som er redegjort for i denne saken, så klar at det må anses å være i et klart brudd på grunnleggende forskningsetikk, og at mangel på resultater før midtveisevaluering kan ikke i seg selv være noen unnskyldning», heter det i vedtaket.

Mannen hadde åpentbart ikke funnet seg til rette som ph.d.-kandidat. Han hadde så dårlig progresjon at lederen for forskningsutvalget i et møte uttaøte at det ikke var var sannsynlig at han ville klare å fullføre graden. Han hadde lite kontakt med veileder og fagmiljøet, går det frem av sakspapirene.

I desember i fjor vedtok fakultetsstyret å frata han studieretten på ph.d.-programmet.

  • Les også: