«Utenlandske etterretningstjenester vil kunne søke å infiltrere norske forskningsmiljøer…
LUKK
Annonse

«Utenlandske etterretningstjenester vil kunne søke å infiltrere norske forskningsmiljøer...

Av Julia Loge

Publisert 4. februar 2020

...innen kjernefysikk, fysikk, kjemi, biologi, toksikologi, farmasi, undervanns- og dypvannsteknologi, kontrollsystemer, styringssystemer, autonome fartøy, mønstergjenkjenning (kunstig intelligens), ingeniørdesign, nanoteknologi, satellitt- og missilteknologi, samt teknologi tilpasset arktiske forhold.»

Da Politiets sikkerhetstjenenste PST la fram Nasjonal trusselvurdering 2020 i dag var forskning og utvikling med som et eget kapittel.

PST skriver at fagområdene over også er interessante for stater med programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen, og at forskere med forbindelse til sitt lands våpenprogram kan opprettholde denne også under forskning- eller studieopphold i Norge.

«Flere lands etterretningstjenester har lange tradisjoner med slik infiltrasjon av utenlandske forskningsmiljøer. Enkelte autoritære stater har til og med lover som krever at landets borgere bistår etterretningstjenestene ved behov. Forskningsmiljøer fra slike stater vil derfor være under sterkt press fra hjemlandets tjenester», skriver PST.

PST omtaler også saken Universitetsavisa skrev om for ikke lenge siden, der iranske forskere hadde lagt til rette for og vært involvert i uautorisert bruk av norske forskningslaboratorier.

Ifølge PST står norske forskningsinstitusjoner i fare for å bidra til andre staters sikkerhetstruende virksomhet mot Norge og andre land. 

Forskningsmiljøer med spisskompetanse i kryptologi blir omtalt som «svært aktuelle etteretningsmål» som kan bli infiltrert for å trenge gjennom beskyttelsesmekanismer for annen sikker kommunikasjon og lagring av informasjon.

«Norske forskningsmiljøer innen kryptologi og kryptologirelevante emner som informasjonssikkerhet, kommunikasjonssikkerhet, cybersikkerhet, datavitenskap, fysikk, algoritmer, kvantemekanikk og kvanteberegning er særskilt utsatt for fremmede staters etterretningsaktivitet. Utenlandske etterretningstjenester vil kunne søke å rekruttere fremtidens kryptologer – de som skal forvalte kryptonøklene som beskytter Norges og alliertes sivile og militære hemmeligheter», står det i trusselvurderingen.

  • Les også: