Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Utlendinger ingen adgang?

Av John-Mikal Størdal, administrerende direktør FFI

Publisert 10. april 2019

Utlendinger har adgang til FFI, både som besøkende og ansatte. Men utenlandske statsborgere må, i likhet med norske, kunne sikkerhetsklareres for å jobbe her, skriver John-Mikal Størdal.

Vi hadde gleden av å få besøk av Forskerforum i vinter. Artikkelen, som var hovedsak i forrige utgave av Forskerforum, belyser et viktig tema. Hvordan kan norske bedrifter og institusjoner få tak i nok flinke teknologer som kan sikkerhetsklareres?

Det er et viktig nasjonalt anliggende.

Et skår i gleden er vinklingen som ble valgt på forsiden av bladet. Et bilde av undertegnede ved FFI-porten var ledsaget av tittelen «Utlendinger ingen adgang».

Det gir et feilaktig og uheldig inntrykk. Ikke minst for FFI-ansatte forskere med utenlandsk statsborgerskap som må ha fått seg en overraskelse da de fikk bladet i posten.

Utlendinger har adgang til FFI, både som besøkende og ansatte. Men utenlandske statsborgere må, i likhet med norske, kunne sikkerhetsklareres for å jobbe her.

Fakta

Sikkerhetsklarering: 

I en sikkerhetsklarering vurderes pålitelighet, lojalitet og dømmekraft.

• Dette gjelder hovedsakelig i Forsvaret, men også i det sivile, både utenriks og infrastruktur.

• Over 30 000 klareres hvert år.

• Tre nivåer: konfidensielt – hemmelig – strengt hemmelig

• Jo høyere nivå, jo flere opplysninger kreves: for eksempel politisaker, pengespill, rus, utenlandsopphold og psykisk sykdom. Søkere må også svare for sin nærmeste familie.

• I mange tilfeller vil det si at kun norske statsborgere kan klareres, fordi en klarering krever informasjon som er vanskelig å innhente fra andre land.

Kilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet

For enkelte prosjekter er det krav om de ansatte må ha norsk statsborgerskap. Og du kan få problemer med å få klarering hvis du har bodd, jobbet, studert eller kommer fra visse land. Dette vil variere etter hvilke trusselvurderingene som gjøres av myndighetene som står for sikkerhetsklareringen. Men det å være utledning diskvalifiserer deg ikke automatisk fra å jobbe hos oss.

Alt dette hadde egentlig journalisten og Forskningsforum fått med seg i artikkelen. Derfor er det synd at vinklingen blir dratt så langt at tittelen blir en direkte faktafeil.

Jeg håper det innlegget oppklarer noe av inntrykket forsiden i forrige utgave kan ha skapt. Så håper vi at flinke «utlendinger» fortsatt vil søke jobb hos oss, og vi ønsker Forskerforum velkommen tilbake for å skrive mer om den viktige jobben vi gjør. 

Vi erkjenner at Forskerforum trekte det for langt med denne tittelen. Vi takkar for korreksen! Red.