Regjeringen gir 60 millioner til studiested på Nesna
LUKK

Regjeringen gir 60 millioner til studiested på Nesna

Av Jørgen Svarstad

Publisert 24. februar 2022 kl. 11:41

Nesna skal etter planen ta opp nye studenter allerede til høsten. Nå kommer regjeringen med penger.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har som kjent satt foten ned for Nords universitets planer om å legge ned sitt studiested på Nesna. Han ga beskjed om at de skal ta opp nye studenter til høsten.

Nå bevilger regjeringen 60 millioner kroner til å reetablere og bygge opp lærer- og barnehagelærerutdanningene på Nesna. Det skriver Kunnskapsdepartemenetet i en pressemelding.

Annonse

– Dette gir Nord universitet både et godt økonomisk grunnlag for satsingen på Nesna, og et godt grunnlag for å skape et attraktivt utdanningstilbud allerede fra høsten. På lengre sikt jobber vi også med å utvide til andre tilbud for at Helgeland og regionen skal får bedre tilgang til den kompetansen som trengs, sier Borten Moe.

Pengene skal brukes til blant annet å dekke husleie, annen infrastruktur og ekstrakostnader til personell. Universitetet legger opp til at hovedregelen skal være at utdanningene som tilbys på Nesna, skal dekkes av faglig ansatte med Nesna som arbeidssted, ifølge pressemeldingen.

60 millioner kroner er den summen Nord har bedt Kunnskapsdepartementet om å få. Det var kostnadsoverslaget rektor la frem da saken ble behandlet i Nords styre 9. februar.

De ønsker å øke antall medarbeidere på Nesna fra 53 til 88, hvorav 20 av dem skal være vitenskapelig ansatte. I tillegg trengs en investering på 30 millioner for å oppgradere fasilitetene på Nesna, ifølge rektor Hanne Solheim Hansen.

– Vi er fornøyde med at regjeringen gir sin tilslutning til de planer Nord universitet har presentert for reetableringen av barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene på Nesna. Vi har levert et nøkternt kostnadsoverslag som blant annet er basert på at vi skal styrke den faglige staben på Nesna med circa 20 vitenskapelige stillinger i tillegg til flere administrative stillinger, sier rektoren i pressemeldingen.

I tillegg får studentsamskipnaden Studentinord 4 millioner kroner ekstra for å tilby et godt velferdstilbud på Nesna.

Flere, blant annet leder for Universitets- og høgskolerådet Sunniva Whittaker, har vært skeptiske til Nesna-planene fordi de frykter det vil føre til reduserte bevilgninger til dagens institusjoner.

Les også: